Ustrzyki Dolne
czwartek, 26 października 2023

Mija 60 lat od powrotu żubra w Bieszczady. Teraz jest ich ponad 700.

Mija 60 lat od powrotu żubra w Bieszczady. Teraz jest ich ponad 700.

Do lat 60. XX wieku, w całej Europie istniało tylko jedno stado wolnościowe żubrów - w Białowieży. W Karpatach żubrów nie było już wówczas od ok. 150 lat. Na szczęście dzięki staraniom miłośników tych zwierzą, obecnie mamy ich 750!

 


W poniedziałek 30 października mija 60 lat od sprowadzenia pięciu pierwszych żubrów w Bieszczady. Historię ich powrotu, sprzed sześciu dekad została spisana w prowadzonej przed laty „Kronice ośrodka hodowli żubrów Nadleśnictwa Stuposiany”. To właśnie ta księga, stanowi dziś cenne źródło wiedzy. Kronika powrotu żubrów została uratowana z pożaru leśniczówki Widełki w 2005 roku.

Do lat 60. XX wieku, istniało w całej Europie tylko jedno stado wolnościowe żubrów, w Białowieży. W Karpatach żubrów nie było już wówczas od ok. 150 lat. Ośrodki hodowlane, jak i ogrody zoologiczne, prowadziły często obie linie genetyczne: nizinną (określaną także jako białowieska) i nizinno–kaukaską.

(1963 rok, żubry przywiezione do Bereżek, fot. H. Osiniak)

Podniósł atrakcyjność polowań
W roku 1963 podjęto w Polsce decyzję o usunięciu osobników należących do linii białowiesko-kaukaskiej z ośrodków hodowlanych, co miało prowadzić do trwałego rozdzielenia obu linii w hodowli. Żubry z domieszką krwi kaukaskiej miały być stopniowo przewożone w Bieszczady.

W Nadleśnictwie Stuposiany utworzono zagrodę adaptacyjną, z której zwierzęta po zaaklimatyzowaniu się miały być wypuszczane na wolność. Pewne znaczenie w lokalizacji tej zagrody miało utworzenie na terenie Bieszczadów ośrodka Urzędu Rady Ministrów, do którego na polowania przyjeżdżali zarówno nasi notable, jak i liczni goście zapraszani z zagranicy. Żubr, jako wyjątkowo rzadki gatunek, miał podnieść atrakcyjność organizowanych tu polowań.

(Żubry, tablica w ośrodku nad Zworem 1964 r.)

Najpierw było ich 15
Jako najlepiej nadające się do reintrodukcji wybrano ówczesne nadleśnictwa Stuposiany i Tarnawa o łącznej powierzchni ok. 20 tys. ha. Zagrodę aklimatyzacyjną o powierzchni ok. 6 ha wybudowano w leśnictwie Widełki, w dolinie potoku Zwór. W latach 1963 i 1964 z ośrodków hodowlanych w Niepołomicach i Pszczynie przewieziono tam łącznie 15 zwierząt (w tym 7 dorosłych sztuk), a w 1966 jeszcze 4 osobniki pochodzące z tych samych ośrodków.

Po raz pierwszy w maju 1964 roku umożliwiono żubrom opuszczenie zagrody i od tej pory stado przebywało na wolności, szybko powiększając obszar swojej penetracji. Jego promień przekroczył niebawem 20 km, co wiązało się z coraz częstszymi przypadkami przekraczania granicy państwowej z ówczesnym ZSRR.

(Żubry i konie 1965 r.)

Byczek dojechał z ZOO
Drugą zagrodę adaptacyjną w Bieszczadach o powierzchni ok. 18 ha wybudowano w 1976 roku w Nadleśnictwie Komańcza, w dolinie potoku Chliwny, nieco na północ od miejscowości Wola Michowa. Jesienią przywieziono tu z Niepołomic żubry o imionach: „Pustułka”, „Puga II”, „Puha”, „Puna” i prawdopodobnie „Pustolnia”, zaś z krakowskiego ZOO dojechał potężny byk „Pulas”.

W 1980 roku dołączyło do nich jeszcze 10 osobników z Pszczyny. Stado to po wypuszczeniu na wolność rozrosło się z biegiem lat do kilkuset osobników i bytuje obecnie głównie w masywie Chryszczatej, na pograniczu nadleśnictw Baligród i Komańcza. W swych wędrówkach zachodzi aż pod Lesko na północy i do Cisnej na południu. Niejednokrotnie też obserwowano przekraczanie przez żubry z tego stada granicy państwowej ze Słowacją.

(Żubry u koni 1965 r.)

Powstała zagroda w Mucznem
Na początku roku 2012 ukończono budowę zagrody aklimatyzacyjno–pokazowej w okolicy Mucznego na terenie Nadleśnictwa Stuposiany. Oprócz funkcji adaptacyjnych dla przywożonych tu żubrów, pełni ona również rolę edukacyjną i informacyjną dla turystów odwiedzających Bieszczady.

Cały obiekt obejmuje 9 hektarów powierzchni. Prócz dwóch zagród (pokazowej i aklimatyzacyjnej) mieści on magazyny na karmę, paśniki oraz specjalne tarasy widokowe dla odwiedzających. Prowadzi doń stylowa brama, zamontowano również tablice edukacyjne, przybliżające historię i problematykę ochrony bieszczadzkiego stada żubrów.

(Słynny "Pulpit" tuż po przyjeździe w Bieszczady)

Platformy widokowe pozwalają na oglądanie zwierząt niemal na całości zagrody pokazowej. Pierwsze żubry przyjechały tu 16 lutego 2012 roku. Obecnie w zagrodzie przebywa 9 osobników

Łącznie populacja bieszczadzka liczy już około 750 osobników i jest to najliczniejsze stado żubrów na świecie bytujące w górach. Więcej w załączonym pliku „Ocalona kronika”

Zdjęcia: Arch. RDLP w Krośnie

 

Mija 60 lat od powrotu żubra w Bieszczady. Teraz jest ich ponad 700.
Mija 60 lat od powrotu żubra w Bieszczady. Teraz jest ich ponad 700.
Mija 60 lat od powrotu żubra w Bieszczady. Teraz jest ich ponad 700.
Mija 60 lat od powrotu żubra w Bieszczady. Teraz jest ich ponad 700.
Mija 60 lat od powrotu żubra w Bieszczady. Teraz jest ich ponad 700.
autor: Edward Marszałek Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie


powiązane artykuły: