Ustrzyki Dolne
piątek, 29 marca 2024

Modernizacja DW 895 Uherce Mineralne - Orelec

Zdjęcie ilustracyjne<br/>fot. Freepek
fot. Freepek

Około 6 km drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce Mineralne - Myczków na odcinku Uherce Mineralne - Orelec zostanie przebudowane. Droga prowadzi nad Jezioro Solińskie.

 


W dniu 26 marca w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie podpisano umowę na realizację prac projektowych i robót budowlanych zadania „Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach droga wojewódzka nr 895 Uherce Mineralne - Orelec”.

Jej wartość wynosi 62 732 637,50 zł z prawem do wyboru dodatkowej opcji na 7 999 273,43 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: 67 195 315,38 zł.

Realizator przebudowy został wybrany w lutym. Jak się okazało, w trakcie przetargu, w zarezerwowaną przez PZDW kwotę 73 600 000 zł, trafiło trzech oferentów. Najniższą cenę zaoferowało konsorcjum Rejonu Dróg i Mostów w Krośnie i Remostu z Dębicy. Firma Antex II z Lubyczy Królewskiej wyceniła ofertę na 64 392 464 zł (opcja - 8 326 557 zł), a Strabag z Pruszkowa - 72 168 118 zł (opcja - 9 408 239 zł).

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polega na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz realizacji robót budowlanych. Podstawą zadania jest opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zmodernizowane zostanie ok. 5,7 km drogi wojewódzkiej na trasie Uherce Mineralne – Orelec.

Inwestycja obejmuje m.in.: budowę nowej jezdni drogi oraz budowę i przebudowę chodników, dróg dla pieszych i rowerów oraz przystanków autobusowych. Dodatkowo przebudowane oraz zbudowane będą zjazdy, rozbudowane zostaną skrzyżowania z drogami publicznymi gminnymi oraz powiatowymi.

Inwestor zajmie się też budową systemu odwodnienia drogi, budową konstrukcji oporowych zabezpieczających osuwiska zlokalizowane na tym odcinku oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi w tym m.in. oświetlenia drogi, sieci energetycznych, sieci gazowych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociągowych.

Zwycięskie konsorcjum będzie też musiało zadbać o nadzory specjalistyczne (w tym m.in. nadzór przyrodniczy, archeologiczny, saperski i geologiczny). Inwestycja będzie realizowana w latach 2024-2027. Jej realizacja potrwa 40 miesięcy.

ZDJĘCIA: PZDW

autor: paba