Ustrzyki Dolne
wtorek, 5 kwietnia 2022

Nabór do Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2022/2023

Nabór do Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2022/2023<br/>fot. http://ustrzyki-dolne.pl/
fot. http://ustrzyki-dolne.pl/

Trwa nabór do Samorządowej Szkoły Muzycznej. Dokumenty rekrutacyjne można składać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych. Chętni mogą rozpocząć naukę gry na instrumentach: akordeon, altówka, fortepian gitara, klarnet, obój, saksofon, skrzypce, wiolonczela. Nabór jest dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

Etapy rekrutacji:
I etap polega na wydrukowaniu i wypełnieniu wniosku. Podpisany dokument przez oboje rodziców/opiekunów prawnych wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej (podstawa prawna: art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. 2021 r., poz. 1082) należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych, ul. Dobra 8, 38-700 Ustrzyki Dolne (pokój nr 5).


Termin składania dokumentów trwa do 10 czerwca 2022 roku.


II etap polega na badaniu uzdolnień muzycznych kandydatów i predyspozycji do nauki gry na instrumentach. Przesłuchania odbędą się w terminie od 27 do 30 czerwca 2022 r. O szczegółach i harmonogramie przesłuchań SSM informować będzie poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany we wniosku kandydata.

Pytania dotyczące Szkoły Muzycznej można kierować na mail: 
j.nycz@ssm-ustrzyki.pl lub telefonicznie 508 275 081.

źródło: www.ustrzyki-dolne.pl