Ustrzyki Dolne
czwartek, 28 marca 2024

Pierwsze „trzynastki” jeszcze przed Wielkanocą

Pierwsze „trzynastki” jeszcze przed Wielkanocą<br/>fot. boryanam/Freepik
fot. boryanam/Freepik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty trzynastych emerytur. Pierwszy termin wypada w świąteczny poniedziałek - 1 kwietnia. ZUS zapewnia jednak, że pierwsze trzynastki trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą.

 

 

- Emeryci i renciści w kwietniu otrzymają trzynastą emeryturę. Świadczeniobiorcy, których termin wypłaty emerytury czy renty mają ustalony na pierwszy dzień miesiąca, trzynastą emeryturę otrzymają jeszcze pod koniec marca, tuż przed świętami wielkanocnymi - zapewnia Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. podkarpackim.

„Trzynastka” przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W tym roku to kwota 1780,96 zł brutto. Aby otrzymać to świadczenie nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS przyzna je automatycznie.

W 2023 roku ZUS na Podkarpaciu wypłacił ponad 446 tys. „trzynastych emerytur” w łącznej kwocie przekraczającej 710 mln zł (Oddział ZUS w Jaśle: ponad 132 tys. wypłat - 210,1 mln zł, Oddział w Rzeszowie: ponad 314 tys. wypłat – 500,7 mln zł).

Dla kogo „trzynastka”?
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które na dzień 31 marca mają prawo do wypłaty emerytury:
•    w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy - w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej - w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kiedy wypłata?
Trzynaste emerytury będą wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, czyli: 1; 6; 10; 15; 20 i 25. dnia każdego miesiąca. Zasada jest taka, że wypłaty realizowane są tak, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do klientów.

- Zatem, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, środki trafiły do emeryta czy rencisty i to bez względu na to, czy pobiera on świadczenie na konto, czy przekazem pocztowym – wyjaśnia rzecznik.

Osoby, które świadczenia pobierają: 1; 6 i 20 kwietnia - otrzymają je odpowiednio wcześniej, tzn. najpóźniej 29 marca, 5 kwietnia i 19 kwietnia. „Trzynastkę” wcześniej otrzymają też osoby, które pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne, których termin wypłaty trzynastki przypada na 1 maja. Z uwagi na to, że jest to dzień wolny od pracy, trzynastka powinna trafić do świadczeniobiorców najpóźniej 30 kwietnia.

Renta rodzinna a trzynasta emerytura
W przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka uprawnionych osób (np. wdowa i osierocone dziecko) wówczas przysługuje jedno świadczenie pieniężne i jest ono podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych.

Podobnie wygląda sytuacja przy zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową). Osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna „trzynastka”. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy tę „dodatkową emeryturę” wypłaci ZUS.

 

autor: oprac. paba
źródło: ZUS