Ustrzyki Dolne
środa, 8 listopada 2023

Rozpoczął się sezon grzewczy. Gmina skontroluje piece.

Rozpoczął się sezon grzewczy. Gmina skontroluje piece.<br/>fot. UM UD
fot. UM UD

Na terenie gminy Ustrzyki Dolne rozpoczęły się kontrole palenisk domowych, kotłów oraz pieców. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, właściciel budynku jest zobowiązany do ich usunięcia i poddany ponownej kontroli.

 


W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego, na terenie gminy Ustrzyki Dolne rozpoczęły się kontrole palenisk domowych, kotłów oraz pieców.

Kontrole prowadzą upoważnieni przez burmistrza Ustrzyk Dolnych pracownicy Urzędu Gminy. Sprawdzają wszystkie znajdujące się w danym budynku źródła ogrzewania, kotłownie oraz składy opału. Co ważne - każdy ze sprawdzonych mieszkańców, jest zobowiązany pokazać urzędnikom ważną deklarację CEEB.

Podczas kontroli pracownicy urzędu wykonają dokumentację fotograficzną źródła ciepła, kotłowni i składu paliwa. Następnie sporządzą protokół, który musi zostać podpisany przez kontrolującego i kontrolowanego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, właściciel budynku jest zobowiązany do ich usunięcia i poddany ponownej kontroli.

PRZYPOMINAMY!
Uchwała antysmogowa dla Województwa Podkarpackiego nakłada obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012).

Terminy graniczne:

  •     Do 1 stycznia 2022 r. należało wymienić instalacje eksploatowane w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nie posiadające tabliczki znamionowej,
  •     Do 1 stycznia 2024 r. należy wymienić instalacje eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  •     Do 1 stycznia 2026 r. należy wymienić instalacje eksploatowane poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
  •     Do 1 stycznia 2028 r. należy wymienić instalacje spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  •     Bezterminowo w przypadku kotła na węgiel lub drewno spełniającego wymagania klasy 5.

Dodatkowo osoba paląc a wpiecu śmieci, według ustawy o odpadach, podlega karze aresztu lub grzywny. Wysokość kar określa kodeks wykroczeń, według którego palenie śmieci to wykroczenie i można za nie dostać karę aresztu do 30 dni lub grzywny w wysokości do 5000 zł.

 

autor: paba