Ustrzyki Dolne
czwartek, 15 lutego 2024

SPROSTOWANIE

SPROSTOWANIE


W artykule pod tytułem „Śnięte ryby i beczki po trujących odpadach. Czy Jezioro Myczkowieckie zostało skażone?” opublikowanym dnia 11.02.2024 r. na portalu internetowym Gazety Bieszczadzkiej (link: https://www.bieszczadzka24.pl/aktualnosci/sniete-ryby-i-beczki-po-trujacych-odpadach-czy-jezioro-myczkowieckie-zostalo-skazone/8061) podano nieprawdziwą informację, która mogła wprowadzić czytelników w błąd, tj. cyt. „według oznaczeń widniejących na beczkach, należą one do firmy Purinova, producenta substancji Purocyn B.” Na etykietach umieszczonych na beczkach znajduje się m.in. nazwa produktu, tj. Purocyn B oraz logo Purinova sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Purinova”), jednakże na etykietach nie ma wzmianki, kto jest właścicielem beczek. Niezgodnym z prawdą oraz bezpodstawnym było zatem stwierdzenie, że przedmiotowe beczki należą do Purinovy.”

Wyjaśniamy, że logotyp Spółki został umieszczony na etykietach widniejących na przedmiotowych beczkach, ponieważ Purinova jest dostawcą Purocynu B. Zgodnie z przepisami prawa unijnego substancja lub mieszanina zakwalifikowana jako stwarzająca zagrożenie i zawarta w opakowaniu (tj. m.in. Purocyn B) musi być opatrzona etykietą zawierającą m.in. nazwę dostawcy. Wywodzenie, że beczki są własnością Purinovy jedynie z faktu umieszczenia jej nazwy na etykietach znajdujących się na beczkach jest bezpodstawne i może wprowadzać w błąd co do podmiotu odpowiedzialnego za umiejscowienie przedmiotowych beczek na terenie Jeziora Myczkowieckiego w Bieszczadach.

Nieprawdziwa informacja zawarta w opublikowanym przez Państwa artykule może spowodować mylne wrażenie, że przedmiotowe beczki stanowią własność Spółki oraz, co za tym idzie, że Purinova ponosi w jakimkolwiek stopniu odpowiedzialność za stan rzeczy na terenie Jeziora Myczkowieckiego w Bieszczadach.

Grzegorz Gaweł, Piotr Sękowski