Ustrzyki Dolne
sobota, 10 sierpnia 2019

Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego

Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego

Wczoraj w Ustrzykach Dolnych odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. W ich trakcie odbyła się uroczysta Msza Św., odczytano apel pamięci, odśpiewano Hymn Państwowy oraz wręczono odznaczenia. Święto Wojska Polskiego zakończyło się Piknikiem Wojskowym na ustrzyckim Rynku.

Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się Mszą Św., którą koncelebrował ks. biskup Stanisław Jamrozek. Bezpośrednio po mszy na rynku pojawiła się asysta honorowa, a dowódca uroczystości por. Mateusz Żur złożył meldunek dowódcy 1. batalionu czołgów w Żurawicy ppłk Rafałowi Kluzowi, o gotowości do uroczystego apelu z okazji Święta Wojska Polskiego.

Po przyjęciu meldunku, nastąpiło przywitanie sztandaru, przegląd kompanii honorowej, kompanii 35. batalionu lekkiej piechoty w Sanoku oraz przywitanie ze sztandarami związków i organizacji kombatanckich oraz służb mundurowych. Na maszt została wciągnięta flaga Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrani odśpiewali Hymn Państwowy.

Zebranych na uroczystości gości i uczestników obchodów przywitał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku ppłk Dariusz Brzeżawski, po czym odczytano rozkazy oraz uchwały o wyróżnieniach z okazji Święta Wojska Polskiego.

Apel pamięci dla uczczenia ofiar poległych w działaniach wojennych odczytał oficer 5. bat. Strzelców Podhalańskich por. Michał Krzal. Po apelu została oddana salwa honorowa i odegrano Sygnał „Hasło WP” oraz utwór „Pierwsza Brygada”.

Przed odśpiewaniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, prowadzący uroczystość Wojciech Szott przypomniał, że 15 sierpnia mija 12 rocznica ustanowienia jej pieśnią reprezentacyjną WP, decyzją Ministra Obrony Narodowej Aleksandra Szczygło.

Uroczystości zakończyły się odprowadzeniem kompanii honorowej oraz sztandarów.
Po uroczystym apelu odbył się Piknik Wojskowy, w trakcie którego można było obejrzeć stoiska promocyjne WKU Sanok oraz 35. batalionu lekkiej piechoty. Odbył się również statystyczny pokaz sprzętu drużyny piechoty z 5 bat. Strzelców Podhalańskich z Przemyśla z etatowym uzbrojeniem i wyposażeniem, sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji.

Uczestnicy Pikniku Wojskowego mieli też okazję spróbować smacznej żołnierskiej grochówki, a dodatkową atrakcja był koncert Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa oraz występ zespołu wokalnego z 5. batalionu strzelców podhalańskich z Przemyśla.

W skład Wojskowej Asysty Honorowej weszli: dowódca uroczystości por. Mateusz Żur, Orkiestra Wojkowa z Rzeszowa z tamburmajorem mł. chor. Adrianem Sadowskim, kompania honorowa wraz z pocztem flagowym i sztandarowym 5 bat. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Dowódcą kompani honorowej był ppor. Daniel Tytuła. W skład pocztu flagowego weszli: dowódca pocztu plut. Julian Malski, st. kpr. Damian Warszawski, st. kpr. Rafał Lepianka. W skład pocztu sztandarowego weszli: dowódca pocztu ppor. Krzysztof Wikarski, sierż. Henryk Stefanów, plut. Krystian Bielski.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe straży pożarnej, komendy hufca ZHP, sztandary związków i żołnierzy wojska polskiego oraz delegacji kombatanckich i służb mundurowych. W święcie wzięła udział równiez europosłanka Elżbieta Łukacijewska oraz przedstawiciele władz samorządowych.

 

Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego
Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego
Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego
Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego
Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego
Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego
Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego
Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego
Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego
Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego
Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego
Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego
Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego
Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego
autor: paba