Ustrzyki Dolne
wtorek, 11 czerwca 2024

Ustrzyki Dolne. W niedzielę wybory sołtysów.

Ustrzyki Dolne. W niedzielę wybory sołtysów.<br/>fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Mieszkańcy sołectw z gminy Ustrzyki Dolne już w najbliższą niedzielę wybiorą sołtysów. Wybrane przez nich osoby, swoją funkcję będą pełnić przez pięć lat.

 


Gmina Ustrzyki Dolne zajmuje powierzchnię prawie 480 km/kw i podzielona jest na 27 sołectw. Sołectwami zarządzają sołtysi, którym ten urząd pomaga sprawować Rada Sołecka.

Ich kadencja trwa tyle samo czasu, co kadencja Rady Miejskiej lub Rady Gminy. Kończy się wraz z wyborem nowych władz sołeckich.

W tym roku sołtysami chce zostać 31 osób, jedynie w Nowosielcach Kozickich i w Jałowym nie znalazł się kandydat chętny do objęcia tej funcji (w Jałowym odbędą się tylko wyroby Rady Sołeckiej). W 20 sołectwach w wyborach startuje jeden kandydat, a w pięciu sołectwach dwóch.

Lista kandydatów na stanowisko sołtysa:
Bandrów Narodowy: Wiesław Groch, Artur Lenard; Brelików-Leszczowate: Edyta Jarema, Dariusz Wronowski; Brzegi Dolne: Anna Darosz; Dźwiniacz Dolny: Jan Kulka; Hoszowczyk: Mariusz Szczechowicz; Hoszów: Marian Skaliński; Łodyna: Grzegorz Paszkowski; Jureczkowa: Piotr Mazur; Krościenko: Aleksandra Ziembicka; Liskowate: Robert Gaber; Łobozew Dolny: Agnieszka Dziubińska, Jan Iwanicki; Łobozew Górny: Zbigniew Sobas; Moczary: Mariola Darocha; Ropienka: Renata Wolańska; Równia: Leszek Dobosz; Serdenica-Wola Romanowa: Tomasz Żytka; Stańkowa: Anna Filik-Terebecka, Paweł Jurcaba, Teleśnica Oszwarowa: Zofia Germańska, Genowefa Konik; Trzcianiec: Maksymilian Mazur; Ustjanowa Dolna: Ryszard Lawrenc; Ustjanowa Górna: Robert Piotrowicz; Wojtkowa: Mariusz Maczyszyn; Wojtkówka: Barbara Gudalewicz; Zadwórze: Anna Hersche; Zawadka: Alina Bodnar.

Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 16 czerwca 2024 roku (niedziela) w godzinach od 9:00 do 15:00, w lokalach wyborczych wskazanych w obwieszczeniu burmistrza. Listy kandydatów TUTAJ!

 

Ramy prawne funkcjonowania sołtysów wyznaczają: ustawa o samorządzie gminnym z 1990 r., ustawa o funduszu sołeckim przyjęta w 2011 r., a także akty prawa miejscowego (statuty sołectw i gmin).

Według nich sołtys jest organem wykonawczym sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy, organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie, a doradczo-wspierającym – rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie mówią dokładnie, jakie funkcje pełni sołtys i jakie są jego obowiązki. Szczegółowe regulacje określone są zazwyczaj w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.

Najważniejsze kompetencje sołtysa to: reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy dotyczących sołectwa, dokonywanie poboru podatków rolnego i leśnego, uczestnictwo w sesjach rady gminy oraz w pracach jej organów bez prawa do głosowania oraz branie udziału w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

 

autor: oprac. paba


powiązane artykuły: