Ustrzyki Dolne
środa, 22 lipca 2020

W Cisnej stanie stacja wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

W Cisnej stanie stacja wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych<br/>fot. PPA
fot. PPA

Państwowa Agencja Atomistyki będzie rozbudowywać sieć stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Do końca roku łącznie 15 nowych urządzeń będzie monitorować wschodnią granicę Polski. Dziesięć z nich stanie na terenach należących do Lasów Państwowych - jedna w Cisnej.

Jak informuje PAA - nowe stacje wzmocnią system wykrywania skażeń promieniotwórczych przenoszonych drogą atmosferyczną. Rozbudowa sieci stacji i jej zagęszczenie umożliwi wcześniejsze wykrywanie zdarzeń radiacyjnych za wschodnią granicą Polski. Dzięki temu agencja będzie mogła szybciej reagować w sytuacjach kryzysowych oraz lepiej informować społeczeństwo o konieczności podjęcia ewentualnych działań zaradczych.

Pracownicy Lasów Państwowych wytypowali już lokalizacje, gdzie mogłyby stanąć stacje. Jak podkreślają - stacje są niewielkimi urządzeniami i ich usytuowanie w lasach nie będzie się wiązało z koniecznością usuwania drzew ani ograniczeniami w ruchu turystycznym. - W rekonesansie wskazano potencjalne lokalizacje, ale o tym dopiero zadecyduje Agencja Atomistyki - informuje Edward Marszałek, rzecznik RDLP w Krośnie.
Wypowiedź rzecznika RDLP uzupełnia Stanisław Janikowski, Rzecznik Prasowy Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. - Na ten moment przewiduje się lokalizację jednej stacji w rejonie Bieszczad, prawdopodobnie na terenie gminy Cisna. Wybór konkretnej lokalizacji zależy od dostępności terenu oraz spełnienia wymagań dotyczących m.in. zabudowań czy zalesienia, gdyż mają one wpływ na dokładność pomiarów. Będziemy informować o wskazaniu konkretnych lokalizacji, gdy tylko będą one znane.

Dzięki rozbudowie, liczba stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych na ścianie wschodniej wzrośnie z 6 do 19 stacji. Działanie przewiduje również wymianę dwóch stacji starego typu na nowe. Ostateczne decyzje będą podjęte przez PAA, po analizie m.in. ukształtowania terenu, otoczenia przyrodniczego, urbanistycznego czy dostępności infrastruktury telekomunikacyjnej.

Realizacja rozbudowy sieci stacji wykrywania skażeń promieniotwórczych przewidywana jest do końca 2020 roku. Zadaniem stacji pomiarowych systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych jest umożliwienie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności. System umożliwia szybką identyfikację zagrożeń radiacyjnych.

Stacje PMS (ang. Permanent Monitoring System) zapewniają monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego na terenie kraju 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Bieżące wyniki pomiarów ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych można śledzić na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki.

Więcej informacji na temat monitoringu radiacyjnego znajdziesz na naszej stronie internetowej: TUTAJ

W Cisnej stanie stacja wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych<br/>fot. PPA
fot. PPA
W Cisnej stanie stacja wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych<br/>fot. PPA
fot. PPA
autor: paba
źródło: PPA/RDLP


powiązane artykuły: