Ustrzyki Dolne
czwartek, 5 września 2019

W Solinie będą płoszyć niedźwiedzie

W Solinie będą płoszyć niedźwiedzie<br/>fot. Bogusław Kowalczyk
fot. Bogusław Kowalczyk

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał zgodę na płoszenie niedźwiedzi brunatnych na terenie gminy Solina. Niedźwiedzie maja płoszyć pracownicy Fundacji Bieszczadziki. A działania mają być prowadzone do końca września.

Pod koniec lipca, wójt gminy Solina Adam Piątkowski zwrócił się do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z wnioskiem w sprawie wydania zezwolenia „na odstępstwa od zakazów w stosunku do niedźwiedzia brunatnego”.

Niedźwiedź brunatny jest objęty ścisłą ochroną gatunkową na terenie całej Polski. Niestety ostatnimi czasy te zwierzęta są coraz częściej widywane w okolicach domostw. Jak mówią przyrodnicy jedną z przyczyn może być synantropizacja czyli „przekształcanie się świata zwierzęcego i roślinnego pod wpływem działalności człowieka”. Jednak w ostatnich latach, na Podkarpaciu znacznie wzrosła liczebność niedźwiedzi. Aktualnie w tym regionie, przede wszystkim w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Pogórzu Przemyskim bytuje przeszło 200 tych drapieżników co stanowi 90 proc. polskiej populacji.

Na ich zwiększoną aktywność w okolicach domów skarżą się też m.in. mieszkańcy gminy Solna, Ustrzyki Dolne, Cisna czy Lutowiska, dlatego gospodarze bieszczadzkich gmin co raz częściej występują do RDOŚ z prośbą o możliwość odstraszania tych zwierząt - jak również i wilków.

Wójt Soliny w piśmie do dyrekcji informował, że w ostatnim czasie nasiliły się ataki na pasieki wyrządzające znaczne szkody gospodarcze. Mieszkańcy informowali też urząd o obecności osobników tego gatunku przy gospodarstwach domowych oraz zgłaszali obawy o swoje bezpieczeństwo.

„Wnioskowane umyślne płoszenie niedźwiedzi będzie miało na celu zniechęcenie przedstawicieli ww. gatunku do podchodzenia blisko zabudowań okolicznych miejscowości w celu ograniczenia zagrożenia dla ludzi. Wpłynie to również zasadniczo na ograniczenie szkód wyrządzonych przez ten gatunek w pasiekach” - czytamy w piśmie z RDOŚ.

Dyrekcja dodaje też, że nie posiada dokładnych danych o liczebności niedźwiedzi w gminie Solina nadmienić jednak należy, „że w ostatnim czasie zgłaszano zaobserwowanie zwiększonej liczebności osobników tego gatunku na wnioskowanym obszarze. Tutejszy Organ prowadził również liczne postępowania odnośnie szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie.” W czerwcu i lipcu 2019 przeprowadzono 27 postępowań odnośnie szkód wyrządzanych przez niedźwiedzie.
RDOŚ wydaje zgodę na odstraszanie pod warunkiem, że nie ma rozwiązań alternatywnych i płoszenie nie spowoduje zagrożenia dla dziko występującej populacji chronionych gatunków zwierząt. A w gminie Solina według RDOŚ innych rozwiązań nie ma.

Na terenie gminy Solina odstraszenie będzie wykonywane do końca września przy użyciu broni hukowej, hukowo-alarmowej, petard lub broni palnej przy użyciu amunicji gumowej. Dyrektor rzeszowskiego RDOŚ dopuszcza płoszenie w odległości od 150 m od zabudowań oraz w sąsiedztwie pasiek.
Osoby, które zajmą sie płoszeniem muszą być odpowiednio przeszkolone w zakresie posługiwania się bronią i innymi środkami przeznaczanymi do płoszenia, a użycie gumowej amunicji nie może ranić zwierzą.

 

W Solinie będą płoszyć niedźwiedzie
W Solinie będą płoszyć niedźwiedzie
W Solinie będą płoszyć niedźwiedzie
W Solinie będą płoszyć niedźwiedzie
autor: paba