Ustrzyki Dolne
czwartek, 27 października 2022

Złóż wniosek na wymianę pokrycia dachowego z azbestu

Złóż wniosek na wymianę pokrycia dachowego z azbestu

Od 17 października do 15 listopada trwa nabór wniosków na wymianę pokrycia dachowego z azbestu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela bezzwrotnego wsparcia na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

Do uzyskania wsparcia uprawniona jest osoba, która:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,
  • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270),
  • jest pełnoletnia.

Każdy może złożyć wniosek indywidualnie.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem składa się w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR - PUE, udostępnionego pod adresem https://epue.arimr.gov.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie agencji:

https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022

źródło: www.ustrzyki-dolne.pl