Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 6 maja 2019

300 tys. osób zdaje dziś maturę!

zdjęcie ilustracyjne<br/>fot. Pixabay
fot. Pixabay

Dzisiaj w całej Polsce rozpoczynają się egzaminy maturalne. Ponad 269,4 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi o godzinie 9:00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Trzymamy kciuki za bieszczadzkich maturzystów!!

Do matury na Podkarpaciu podchodzi dziś ponad 21 tys. maturzystów. Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z polskiego, matematyki i języka obcego oraz do dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Ustna - dwa dni dłużej. Aby uzyskać maturę, abiturient musi otrzymać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wyniki matur ogłoszone zostaną 4 lipca.

Jakie egzaminy?
Zgodnie z obecnymi zasadami maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.
Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy z języka narodowego: pisemny na poziomie podstawowym i ustny.

Egzaminy i wyniki
Czas trwania egzaminów pisemnych zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, i od poziomu. Na przykład egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na rozszerzonym – 180 minut.

Egzaminy pisemne będą się rozpoczynały o godz. 9:00 i 14:00. W pierwszym dniu matur po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne wcześniej. Egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów odbędą się w dwu pierwszych tygodniach sesji. Ustna sesja egzaminacyjna zakończy się 25 maja.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu (sesja dodatkowa przeprowadzona będzie od 3 do 19 czerwca).

Wyniki matur ogłoszone zostaną 4 lipca. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

 

autor: oprac.paba
źródło: onet.pl