Ustrzyki Dolne
wtorek, 12 listopada 2019

Aby łatwiej było „zrozumieć niezrozumiałe”

Aby łatwiej było „zrozumieć niezrozumiałe”

Stowarzyszenie „Pozytywka”, działające przy BZPSW w Ustrzykach Dolnych, zakończyło realizację inicjatywy „Zrozumieć niezrozumiałe”. Projekt skierowany był do dzieci diagnozą autyzmu oraz do ich rodzin.

Projekt polegał na przeprowadzeniu Treningu Umiejętności Społecznych dla ośmiu chłopców z diagnozą autyzmu, podopiecznych Stowarzyszenia „Pozytywka”.

- Odbyło się osiem spotkań, w czasie których dzieci ćwiczyły różne umiejętności społeczne sprawiające im trudności w codziennym funkcjonowaniu - informuje Ewa Lejowska, ze Stowarzyszenia „Pozytywka”, terapeutka TUS. - Dla rodziców zorganizowane zostały dwa spotkania z psychologiem, podczas których zapoznani zostali z podstawowymi informacjami na temat celów, zasad, przebiegu i znaczenia TUS oraz otrzymali wskazówki, jak w codziennych sytuacjach pomagać dzieciom w nabywaniu umiejętności społecznych. Spotkania były także okazją do zapoznania się z pomocami zakupionymi dla potrzeb realizacji zajęć.

Wszyscy uczestnicy projektu brali też udział w warsztatach mydlarskich i warsztatach wypieku proziaków. - Dziękujemy Joli Jareckiej i Bożenie Bałkocie za cierpliwość, cudowne przyjęcie i ciekawe zajęcia, a wolontariuszom za pomoc w opiece nad dziećmi – dodaje terapeutka.

Na zakończenie inicjatywy odbyło się wspólne spotkanie dzieci, rodziców i terapeutek. Była kawa i słodki poczęstunek, upominki i dyplomy dla dzieci, wspólna zabawa i ważne rozmowy. Stowarzyszenie dziękuje też Marzenie Motyce za słodką niespodziankę dla chłopaków.

- Dzieciom trudno było się ze sobą rozstać, a rodzice pytali o kolejne podobne inicjatywy. W efekcie realizacji projektu „Zrozumieć niezrozumiałe” Stowarzyszenie "Pozytywka" utworzyło nową ofertę odpłatnych zajęć terapeutycznych: TUS dla dzieci. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu – podsumowuje Ewa Lejowska.

Inicjatywa został dofinansowana ze środków projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

FOT. STOWARZYSZENIE "POZYTYWKA"

Aby łatwiej było „zrozumieć niezrozumiałe”
Aby łatwiej było „zrozumieć niezrozumiałe”
Aby łatwiej było „zrozumieć niezrozumiałe”
Aby łatwiej było „zrozumieć niezrozumiałe”
Aby łatwiej było „zrozumieć niezrozumiałe”
Aby łatwiej było „zrozumieć niezrozumiałe”
Aby łatwiej było „zrozumieć niezrozumiałe”
Aby łatwiej było „zrozumieć niezrozumiałe”
Aby łatwiej było „zrozumieć niezrozumiałe”
Aby łatwiej było „zrozumieć niezrozumiałe”
autor: oprac.paba