Ustrzyki Dolne
czwartek, 30 maja 2019

Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ

Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ

W Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych odbyła się gala finałowa IV edycji międzyszkolnego konkursu pod hasłem: „Jestem gościem w hotelu marzeń…”. Na konkurs nadesłano ponad 150 prac.

Na finał, który odbył się 28 maja, przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Ustrzykach Dolnych, Szkoły Podstawowej w Ropience, Szkoły Podstawowej w Lutowiskach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszanicy oraz Szkoły Podstawowej w Czarnej wraz z opiekunami. Patronat honorowy nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych.

Podstawowym celem konkursu było przybliżenie młodzieży specyfiki branży hotelarsko-turystycznej, przy równoczesnym kształtowaniu postaw twórczych i uzdolnień. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z naszego terenu. Nawiązując do tematyki konkursu, uczestnicy przygotowali prace z wykorzystaniem różnorodnych form i technik.

Na konkurs nadesłano około 150 prac, spośród których wyłoniono 68 finalistów konkursu.  Wszystkie prace zostały wystawione w auli oraz zaprezentowane w formie multimedialnej w obecności uczestników konkursu. Kapituła Konkursowa oceniła je podczas spotkania i to na pewno budowało pewnego rodzaju napięcie - aż do ogłoszenia wyników.

W skład Jury weszli: Ewelina Górna-Baran - manager Centrum Promocji i Leśnictwa w Mucznem, Monika Woźniak - wicedyrektor BZSZ oraz Paweł Sykała - nauczyciel hotelarstwa w BZSZ. Jury oceniało uczniów według następujących kryteriów: zgodność z tematyką, oryginalna i pomysłowa forma prezentacji oraz estetyka wykonania. W przypadku pracy pisemnej dodatkowo punktowano poziom merytoryczny i poprawność językową.

Nagrodami dla laureatów trzech pierwszych miejsc i trzech wyróżnień były vouchery ufundowane przez: Hotel Arłamów, Hotel Skalny&SPA w Polańczyku oraz Centrum Promocji i Leśnictwa w Mucznem. Są to jednodniowe pobyty w powyższych obiektach z licznymi atrakcjami dla laureata i opiekuna.

Zwycięzcami konkursu zostali: Mateusz Kapral i Karol Polechoński z SP w Lutowiskach (makiety) i Julia Pytlowany ze SP nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych (praca plastyczna).
Wyróżnienia otrzymali: Rafał Chmielowski ze SP nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych, Kinga Potoczna reprezentantka SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych i Karolina Michałek z ZSP w Olszanicy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez sponsorów konkursu. Jednak największą atrakcją okazało się losowanie 20 dodatkowych nagród wśród finalistów konkursu.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom konkursu: Hotelowi Arłamów, Hotelowi Skalny&SPA w Polańczyku, Centrum Promocji i Leśnictwa w Mucznem, Starostwu Powiatowemu w Ustrzykach Dolnych, Urzędowi Miejskiemu w Ustrzykach Dolnych, Bieszczadzkiemu Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych, Zespołowi Basenów „Delfin”, Delikatesom Centrum w Ustrzykach Dolnych, Delikatesom „Alta” w Ustrzykach Dolnych, firmie GREINPLAST.

Serdeczne podziękowania składamy również nauczycielem opiekunom, którzy przygotowali uczniów do konkursu. Są to: Edyta Pereślucha (SP w Lutowiskach), Agnieszka Magda-Pyzocha (SP w Lutowiskach), Małgorzata Zacharjasiewicz (SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych), Jadwiga Siara (SP nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych), Alicja Miesiączek (SP w Czarnej), Katarzyna Bulwan (SP w Ropience) i Robert Szubra (ZSP w Olszanicy).
Mamy nadzieję, że w równie miłej atmosferze spotkamy się za rok w czasie V edycji konkursu.

FOT. TEOFIL USZAK
 

 

Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
Finał „Hotelu marzeń” w BZSZ
autor: AW, AOS, PS