Ustrzyki Dolne
piątek, 21 sierpnia 2020

Jak poradzili sobie bieszczadzcy maturzyści?

Jak poradzili sobie bieszczadzcy maturzyści?<br/>fot. pixabay
fot. pixabay

Znamy tegoroczne wyniki egzaminów maturalnych w bieszczadzkich powiatach. Nasi maturzyści na tle wojewódzkim nie wypadli najgorzej, jednak nie wszystkie szkoły osiągnęły wynik jak przed rokiem. Co miało wpływ na tegoroczne wyniki matur? - Zabrakło bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem – mówią dyrektorzy.

11 sierpnia na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowane zostały szczegółowe dane statystyczne wyników egzaminów z poszczególnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół. Absolwenci zdawali egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, wybranego języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych do egzaminu dojrzałości podeszło 82 absolwentów. 88 proc. tej grupy zdało maturę, co stanowi wynik wyższy niż średnia zdawalność w naszym województwie. - Wyniki naszej szkoły nadal są dobre, zarówno jeśli chodzi o jednostkowe sukcesy jak i ogólną zdawalność, niemniej jednak jest to wynik nieco gorszy niż w poprzednim roku – informuje dyrektor Arkadiusz Lupa.
Dyrektor wyjaśnia, że chociaż uczniowie mieli pozornie więcej czasu na przygotowanie się do egzaminu w związku z pandemią, to zabrakło bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i dopingu szkoły. - Musimy poczekać na egzamin poprawkowy, który odbędzie się 8 września, by mieć pełny obraz sytuacji - dodaje.

Podobne odczucia dotyczące negatywnego wpływu nauki zdalnej w ostatnich miesiącach na wyniki matur ma dyrektorka Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, Jadwiga Szylak. – Wyniki tegorocznego egzaminu są zdecydowanie niższe, najgorzej wypadła w naszej szkole matematyka, z której będzie egzamin poprawkowy. Niewątpliwie pandemia i długi okres niebytności absolwentów w szkole zadziałał. Uczeń, który jest fizycznie w szkole, ma wiedzę nie tylko przekazywaną, ale też powtarzaną i egzekwowaną. Nauka zdalna okazała się dość powierzchowna, mamy tą świadomość i już planujemy dla niższych klas szereg zajęć wyrównawczych, by materiał powtórzyć – komentuje.
Dyrektorka bardzo zadowolona jest natomiast z wyników egzaminu z języka angielskiego, gdzie uczniowie uzyskali 100 proc. zdawalność i wysokie wyniki indywidualne. - Cieszy nas, że młodzi ludzie zdają sobie sprawę, jak bardzo języki obce są potrzebne na rynku pracy – dodaje.

Wyniki w Liceum Sztuk Plastycznych w Lesku są porównywalne do lat poprzednich. – Nie obserwujemy spadku, na tle lat ubiegłych są to wyniki średnie. Osoby, które nie zdały egzaminu z jednego przedmiotu i będą przystępować do poprawki, uzyskały liczbę punktów niewiele poniżej wymaganego minimum, trzeba więc zaczekać do 8 września tj. egzaminu poprawkowego - mówi dyrektor, Grzegorz Brajewski. - Mamy w naszej szkole również jednostkowe sukcesy, np. bardzo dobre wyniki z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, w tym jedną uczennicę, która zdała go z maksymalną liczbą punktów – chwali swoich podopiecznych dyrektor i przekonuje, że pandemia nie miała istotnego wpływu na wyniki matur w leskim plastyku. - Nauczyciele naszej szkoły bardzo poważnie podeszli do nauki zdalnej. Docierają do mnie też głosy uczniów, że mieli więcej czasu, aby skoncentrować się na przedmiotach maturalnych – dodaje.

Natomiast, zgodnie z danymi podanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych do matury przystąpiło w tym roku 18 uczniów, a tylko 11 proc. z nich zdało egzamin z wynikiem pozytywnym. Dyrektor szkoły odmówił komentarza Gazecie Bieszczadzkiej na ten temat.

Egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zdało 191 734 tegorocznych absolwentów liceum i technikum, co stanowi 74 proc. wszystkich zdających. Egzamin z języka polskiego oraz angielskiego zdało 92 proc. absolwentów, znacznie gorzej wypadła matematyka - 79 proc. W bieżącym roku szkolnym, z uwagi na epidemię koronawirusa, nie przeprowadzano części ustnej egzaminu maturalnego, za wyjątek tych, którym wynik z części ustnej był niezbędny przy rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego, 8 września mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego pod warunkiem, że do 14 sierpnia złożyli pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu. Uprawniona jest do tego grupa 17,2 proc. wszystkich zdających, a 30 września otrzymają oni wyniki i świadectwa. Ci uczniowie, którzy nie zdali egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego, (8,8 proc. wszystkich zdających), mogą przystąpić do matury w kolejnych latach.

Pełne, zbiorcze wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym i poprawkowym, będą udostępnione 30 września 2020 r.

autor: AW