Ustrzyki Dolne
czwartek, 24 stycznia 2019

Kurs drwala dla uczniów Technikum Leśnego

Kurs drwala dla uczniów Technikum Leśnego

Tradycyjnie jak od ponad 20 lat, w Nadleśnictwie Lesko - początkiem stycznia rozpoczął się tzw. „kurs pilarza” dla uczniów klas trzecich Technikum Leśnego.

Kurs odbywa się w ramach praktycznej nauki zawodu finansowanej i współorganizowanej przez Nadleśnictwo Lesko. Zajęcia obejmują trzy tygodnie ćwiczeń w lesie, oraz wykłady teoretyczne. Prowadzącymi zajęcia są doświadczeni instruktorzy, pracownicy nadleśnictwa, natomiast instytucją współpracującą przy organizacji kursu od strony formalnej jest Zakład Usługowo-Handlowy „SKA-SKI” Beata Kowalska z Nowego Łupkowa.

Przeprowadzenie tego rodzaju szkolenia dla młodzieży jest dużym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym. Podstawowym i najważniejszym zadaniem jest zapewnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy uczeń w czasie ćwiczeń musi być wyposażony w kask z ochronnikami wzroku i słuchu, spodnie z wkładką przeciw przecięciową, kamizelkę odblaskową, rękawice, oraz buty z metalowym „noskiem”. Pilarki najnowszej generacji, spełniające wysokie standardy ergonomiczne dopełniają wyposażenia kursanta. Na czas zajęć w terenie przygotowywane są też posiłki regeneracyjne.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przeprowadzanym przez Komisję powołaną przez Dyrektora RDLP w Krośnie, oraz wydaniem stosownych zaświadczeń.

Kurs drwala - operatora pilarki spalinowej jest jednym z kilku uprawnień nabywanych w Technikum Leśnym. Prowadzony jest też kurs na prawo jazdy Kat. „T”, oraz kurs obsługi żurawia hydraulicznego (HDS). Całość uzupełnia kwalifikowany kurs pierwszej pomocy.

Wszystkie te działania finansuje Nadleśnictwo Lesko ze środków Funduszu Leśnego.

Najlepsi uczniowie będą reprezentować Polskę na zawodach „Młodzi Drwale Karpat”, które odbędą się po raz trzeci w Lesku.

FOT. Wojciech Jankowski

Kurs drwala dla uczniów Technikum Leśnego
autor: WJ Nadleśnictwo Lesko
źródło: RDLP Krosno