Ustrzyki Dolne
piątek, 17 kwietnia 2020

Leśnicy zapraszają na zdalne lekcje

Leśnicy zapraszają na zdalne lekcje<br/>fot. RDLP Krosno
fot. RDLP Krosno

Wobec aktualnej trudnej sytuacji nauczycieli i uczniów, których praca i nauka odbywa się tylko on-line i za pośrednictwem internetu, leśnicy z RDLP w Krośnie zaproponowali nowe formy wzbogacające ofertę zdalnego uczenia się w ramach akcji „Weź lekcję z lasu”.

Od czasu wstrzymania zajęć edukacyjnych w szkołach pracownicy Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej RDLP w Krośnie oferują uczniom i nauczycielom pomoc w realizacji i powtórce materiału z przedmiotów przyroda i biologia. Wcześniej takie zajęcia były prowadzone przez edukatorów leśnych na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej przy RDLP w Krośnie.

Wobec braku możliwości bezpośredniego spotkania znaleziono sposób przekazania wiedzy przyrodniczej poprzez lekcje na stronie internetowej https://www.krosno.lasy.gov.pl/de/lekcje1 , gdzie codziennie w zakładce „Weź lekcję z lasu” zamieszczane są specjalnie przygotowane prezentacje multimedialne. Ich tematyka dotyczy zagadnień związanych z biologią i ekologią lasu.

- Cieszy nas pozytywny odbiór ze strony nauczycieli i uczniów, otrzymujemy podziękowania i zachęty nawet spoza regionu. Opracowane tematy są zgodne z podstawą programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych, aktualizowaną według rozporządzeń MEN, dlatego mogą być bardzo przydatne, szczególnie dla tych, którzy przygotowują się do egzaminów ósmoklasisty i matury – mówi dr Magdalena Misiorowska, koordynator ds. edukacji leśnej. - Do tej pory zamieściliśmy prezentacje tematyczne: „Warstwy lasu", „Mszaki i paprotniki", „Łańcuchy pokarmowe w ekosystemie leśnym”, „Rośliny lecznicze i trujące", „Podstawy ekologii dla dzieci", „Płazy i gady Polski”, „Nietoperze" oraz „Rola i funkcje lasu”. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony i zakładki „ Lekcje z lasu”.

Wkrótce leśnicy będą tam zamieszczać kolejne prezentacje z zakresu treści kształcenia obowiązującej podstawy programowej:

  • Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego (1-3)
  • Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geografii (1-3)
  • Sposoby poznawania przyrody (IV-VIII)
  • Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (IV-VIII)
  • Ekologia (liceum/technikum)
  • Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona (liceum/technikum).

Kolejna oferta to filmy o charakterze edukacyjnym dostępne w tejże zakładce, zrealizowane przez TVP Rzeszów we współpracy z leśnikami. Można obejrzeć m.in. „Drzewa podkarpackich lasów ", „Pszczoły wracają do lasu", „Zatrzymać wodę w lesie” i inne.

 

autor: EdM