Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 6 maja 2019

Młodzi chemicy z Czarnej

Młodzi chemicy z Czarnej<br/>fot. SP Czarna
fot. SP Czarna

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czarnej wzięli udział w projekcie „Uniwersytet Młodego Chemika”, realizowanym przez Uniwersytet Warszawski. Bieszczadzka szkoła jest jedną z 16 szkół z całej Polski, która zakwalifikowała się do projektu.

„Uniwersytet Młodego Chemika” to projekt realizowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację „Przyszłość w Nauce”. Jego głównym celem jest wzrost kompetencji i umiejętności młodzieży z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, w szczególności chemii, a dodatkowo utrwalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i kreatywnego myślenia podczas rozwiązywania problemów.

Szkoła w Czarnej jest jedną z 16 szkół z całej Polski, która zakwalifikowała się do udziału w programie dzięki pozytywnej ocenie przygotowanej przez uczniów pracy konkursowej pod hasłem „Rola chemii w życiu człowieka”.

W I etapie programu w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Czarnej odbyły się warsztaty chemiczne dla uczniów klas VIII i III gimnazjum prowadzone przez wolontariuszy z Fundacji „Przyszłość w Nauce” pod kierunkiem dr Olgi Świech z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję samodzielnie wykonywać doświadczenia: badać składniki chemiczne w żywności, otrzymywać sole w reakcjach strąceniowych, rozdzielać mieszaniny oraz identyfikować nieznane substancje. Podczas wykonywania eksperymentów zapisywali obserwacje, wnioski i równania zachodzących reakcji, dzięki czemu mogli utrwalić wiedzę. Po zakończeniu części doświadczalnej rozwiązywali testy, które wyłoniły 8 najlepszych uczniów naszej szkoły do udziału w II etapie projektu, który odbywa się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Za nami już udział w dwóch z czterech weekendowych wyjazdów na zajęcia laboratoryjne, podczas których uczestnicy wykonywali doświadczenia z zakresu chemii analitycznej oraz przygotowywali autoprezentacje. Każdorazowo w czasie zajęć monitorowany jest przyrost wiedzy i umiejętności, a suma zdobytych punktów będzie podstawą do zakwalifikowania się do etapu III, w którym uczniowie będą realizować własne projekty badawcze.

Pierwsze pozytywne efekty udziału w programie już są widoczne na lekcjach chemii - wzrosła wiedza uczniów, zaangażowanie, a przede wszystkim motywacja do pracy. Śmielsze są też ich plany dotyczące dalszej ścieżki kształcenia.

 

autor: DK