Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 16 grudnia 2019

Od warsztatów do występów

Od warsztatów do występów

Grupa nieformalna nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ropience realizowała projekt: „To nas kręci - od warsztatów do występów” finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO. W ramach projektu uczniowie z Ropienki mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności m.in. w warsztatach tanecznych, plastycznych czy teatralnych.

- W ramach prowadzonej inicjatywy prowadziliśmy dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły bezpłatne warsztaty gry na gitarze, taneczne, teatralne, plastyczne oraz wokalne, łącznie 160 godzin – informują Magdalena Juchniewicz - koordynator projektu oraz Lucyna Szylak – realizator projektu.

Dzieci miały możliwość rozwijania swoich uzdolnień i talentów. Zakupiony przenośny sprzęt nagłaśniający i magnetofon posłużył podczas zajęć oraz występów teatralnych, tanecznych i wokalnych. Zakupione, w ramach projektu stroje, zostały wykorzystane podczas występów.

Grupy taneczne przygotowały walca do muzyki z filmu „Noce i dnie”, układ choreograficzny do muzyki z musicalu „Grease” oraz tańce latino. Grupy teatralne przygotowały natomiast inscenizacje: „Przygoda niegrzecznej żabki”, „Zamieszanie w krainie bajek” oraz „Cały Twój”. Przygotowane spektakle teatralne, popisy wokalne, taneczne i gry na instrumentach uczniowie prezentowali swoim kolegom, rodzicom, nauczycielom w szkole oraz lokalnej społeczności w świetlicy w Ropience. Łączno odbyło się osiem występów artystycznych.

Aby przygotować dzieci do czynnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, opiekunki projektu wcześniej zorganizowały wyjazd do teatru i filharmonii. - Tam po raz pierwszy w Filharmonii Rzeszowskiej dzieci uczestniczyły w warsztatach muzycznych, podczas których poznały nowe instrumenty, rozwiązywały zagadki muzyczne – rozpoznawały utwory, brzmienie instrumentów. Próbowały gry na instrumentach, uczestniczyły w zabawach rytmicznych. W teatrze miały możliwość podziwiania popisów gry aktorskiej, scenografii oraz rekwizytów – dodają nauczycielki.

Efektem inicjatywy jest dziecięcych rozwinięcie talentów, lepsze poznanie się, wzmocnienie współdziałania w zespole, uaktywnienie dzieci z terenów wiejskich, poznanie dóbr kultury: teatru, filharmonii. Dzięki projektowi dzieci obywają się ze sceną, pokonują tremę przez publicznością  oraz uczą się asertywności.

Projekt był realizowany dniach od 25 kwietnia do 30 listopada.

FOT. SP ROPIENKA

 

Od warsztatów do występów
autor: paba