Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 21 września 2020

Pieniądze dla najzdolniejszych

Pieniądze dla najzdolniejszych<br/>fot. pixabay
fot. pixabay

Do 25 września można składać wnioski o stypendia dla najzdolniejszych uczniów z regionu. Po pieniądze mogą sięgnąć licealiści oraz uczniowie ze szkół zawodowych. Łącznie to 1060 stypendiów w kwocie po 4000 zł na rok. Ze stypendiów korzystali również uczniowie z terenu Bieszczadów.

Samorząd Województwa Podkarpackiego w trwającym roku szkolnym realizuje dwa projekty stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy dotyczy szkolnictwa ogólnego, drugi szkół zawodowych.

Projekt: „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021” - skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych o profilach ogólnych. Jak informują urzędnicy nie ma tu znaczenia miejsce zamieszkania. Wśród branych pod uwagę kryteriów są natomiast wysokie wyniki w nauce, a w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno - przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4 000 zł na rok zaplanowano tu objąć 660 uczniów i uczennic.

Drugi projekt: „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021” - skierowany jest do uczniów i uczennic uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Tu również nie ma znaczenia miejsce zamieszkania przyszłego stypendysty, pod uwagę brana jest natomiast jego sytuacja materialna. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4 000 zł na rok zaplanowano objąć 400 uczniów i uczennic z 4- i 5-letnich techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Planowany termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 14 – 25 września 2020 r.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zamieszczone są na stronie internetowej projektów stypendialnych: www.podkarpackie.edu.pl

Projekty zostały dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

autor: oprac. paba
źródło: BP UWMP


powiązane artykuły: