Ustrzyki Dolne
piątek, 22 listopada 2019

Powiedzieć „bez mówienia”

Powiedzieć „bez mówienia”

Kilka dni temu Stowarzyszenie POZYTYWKA, działające przy BZPSW w Ustrzykach Dolnych, zakończyło realizację kolejnego projektu „Niezależność w zależności”. Tym razem skierowany był on do trojga niemówiących dzieci ich rodziców.

Projekt, w ramach wolontariatu realizowały trzy terapeutki AAC z Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych: Ewa Lejowska, Joanna Krasna i Lucyna Dacko. Koordynatorką projektu była prezes Stowarzyszenia Magdalena Wojtasik. Głównym celem działań projektowych było zapewnienie dzieciom narzędzi i indywidualnych pomocy komunikacyjnych, odpowiadających ich potrzebom i możliwościom oraz zapewniających ich aktywność w rodzinie i otoczeniu.
- W ramach realizacji inicjatywy zakupiliśmy specjalistyczny program Boardmaker and Speaking Dynamically Pro, umożliwiający tworzenie indywidualnych pomocy do komunikacji i tablic dynamicznych z syntezatorem mowy, kolorową drukarkę, laminator, bindownicę oraz materiały pomocnicze do przygotowania wizytówek dzieci i tablic wyboru aktywności – wylicza Ewa Lejowska, terapeutka pracująca z rodzinami.

Podczas realizacji projektu terapeutki AAC zorganizowały dla rodziców grupowe szkolenie na temat podstawowej wiedzy o AAC, jej znaczenia dla rozwoju dzieci oraz zasad wprowadzania komunikacji alternatywnej. Dwoje z uczestniczących w projekcie dzieci ma duże ograniczenia ruchowe. Odkrycie ich możliwości do aktywnego udziału w komunikacji jest zadaniem bardzo trudnym. Dzięki udziałowi w inicjatywie rodzice dowiedzieli się na jakie zachowania zwracać uwagę, jak dostrzegać wyrażane przez nie sygnały i nadawać im komunikacyjne znaczenie. W ten sposób, niemówiące dzieci otrzymają szansę na realizację podstawowej potrzeby człowieka, jaką jest porozumiewanie się z drugą osobą. W czasie szkolenia rodzice poznali również możliwości wykorzystania programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro.

Kolejny ważnym działaniem projektowym były indywidualne konsultacje dla rodziców. Efektem spotkań z terapeutkami AAC było opracowanie dla każdego dziecka wykresu profilu efektywności porozumiewania się, stanowiącego wyjściową diagnozę potrzeb i możliwości komunikacyjnych, wizytówki oraz tablicy wyboru ulubionych aktywności.

- Dzięki udziałowi w inicjatywie trzy rodziny z niemówiącymi dziećmi dostały szansę na porozumiewanie się i na pełniejsze bycie razem, a dzieci szansę nie tylko na wyrażanie i zaspakajanie swoich podstawowych potrzeb, ale też szansę na dokonywanie wyborów i decydowanie o sobie. Ważną korzyścią związaną z promocją inicjatywy jest rozpowszechnianie wiedzy o AAC. Aby dziecko niemówiące mogło zafunkcjonować w środowisku, niezbędny jest otwarty, świadomy i gotowy na porozumiewanie się z dzieckiem partner komunikacyjny – przekonuje terapeutka.

Dzięki projektowi „Niezależność w zależności” i informacjom o nim, środowisko lokalne miało szansę dowiedzieć się o innej, umożliwiającej porozumiewanie się modalności, która jest alternatywą dla mowy werbalnej.

Dofinansowania na inicjatywę „Niezależność w zależności” pozyskano z projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” współfinansowanego z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FOT. STOWARZYSZENIE POZYTYWKA

Powiedzieć „bez mówienia”
Powiedzieć „bez mówienia”
Powiedzieć „bez mówienia”
Powiedzieć „bez mówienia”
Powiedzieć „bez mówienia”
Powiedzieć „bez mówienia”
autor: oprac. paba