Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 16 grudnia 2019

POZYTYWKA mocna w działaniu

POZYTYWKA mocna w działaniu

Ostatnie trzy miesiące były dla Stowarzyszenia POZYTYWKA bardzo pracowite. Niedawno zakończono tam realizację dwóch projektów dla dzieci z autyzmem i niemówiących, a obecnie stowarzyszenie rozpoczyna pracę ze sprzętem pozwalającym m.in. obsługiwać komputer za pomocą wzroku.

Prowadzona ostatnio inicjatywa „Zrozumieć niezrozumiałe” polegała na prowadzeniu zajęć TUS dla dzieci z autyzmem, natomiast projekt „Niezależność w zależności” odpowiadał na potrzeby komunikacyjne dzieci niemówiących. Obecnie POZYTYWKA realizuje trzecią w tym roku inicjatywę - „Mocni w komunikAACji”, która związana jest ze stworzeniem odpłatnej oferty skierowanej do osób niemówiących i osób z poważnymi trudnościami w porozumiewaniu się.

Stowarzyszenie całą kwotę otrzymaną w ramach dofinansowania, przeznaczyło na zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Pierwsze z nich PCEye Mini pozwala na obsługę komputera za pomocą wzroku. - Zastępuje ono standardową klawiaturę i myszkę. Płynnie konwertuje ruch gałek ocznych na ruch kursora na komputerze – wyjaśnia Ewa Lejowska ze Stowarzyszenia POZYTYWKA i dodaje, że to urządzenie jest szansą na porozumiewanie się ze światem dla dzieci niemówiących z bardzo poważnymi ograniczeniami ruchowymi. - Kolejny zakup to KINKA Games czyli oprogramowanie wspomagające naukę sterowania wzrokiem. Natomiast dla dzieci które mówią, ale ich mowa nie spełnia funkcji komunikacyjnej i nie służy porozumiewaniu się oraz dla dzieci, których mowa z powodu zaburzeń artykulacyjnych jest niezrozumiała dla otoczenia zakupiliśmy oprogramowanie MÓWik PRO z syntezą mowy. Z pozyskanych środków zakupiony został również laptop do tworzenia indywidualnych pomocy komunikacyjnych w programie Boardmaker and Speaking Dynamically Pro.

Dzięki realizacji projektów „Niezależność w zależności” i „Mocni w komunikAACji” Stowarzyszenie  zapewniło dostęp do specjalistycznego sprzętu i profesjonalnego oprogramowania swoim podopiecznym i uczniom Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych potrzebujących AAC.

Stowarzyszenie zaprasza do kontaktu rodziców, opiekunów i terapeutów osób potrzebujących wsparcia w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

„Mocni w komunikAACji” dofinansowano ze środków projektu „Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

fot. mat. stowarzyszenia

POZYTYWKA mocna w działaniu
POZYTYWKA mocna w działaniu
POZYTYWKA mocna w działaniu
POZYTYWKA mocna w działaniu
POZYTYWKA mocna w działaniu
autor: oprac. paba