Ustrzyki Dolne
sobota, 18 lipca 2020

Rekrutacja do szkół średnich trwa!

Rekrutacja do szkół średnich trwa!<br/>fot. arch. GB
fot. arch. GB

Choć ten rok szkolny daleki był od normalności i obfitował w wiele wyzwań, absolwenci szkół podstawowych – jak co roku- stanęli przed dylematem, co dalej. Bieszczadzkie szkoły średnie walczą o uczniów i prezentują swoją ofertę edukacyjną, wzbogaconą o nowe kierunki.

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku oprócz tradycyjnych profili tj. ekonomicznego, medyczno-przyrodniczego i humanistycznego, zamierza uruchomić również nowy – pożarniczy. Jego powstanie jest uwarunkowane ilością chętnych, ale jak dowiedzieliśmy się w sekretariacie szkoły, zainteresowanie jest duże. W obrębie tego profilu uczniowie będą mieli do wyboru rozszerzenie z kilku różnych przedmiotów, a oferta ta jest przygotowana we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lesku i skierowana do osób „zainteresowanych problematyką pożarniczą, które swoją przyszłą karierę chciałyby związać z pracą w straży pożarnej, służbach mundurowych, w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, ochronie osób i mienia” - czytamy na stronie internetowej szkoły. Zajęcia w klasie o profilu pożarniczym zapewnią ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu technicznego, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, współpracę z Bieszczadzką Grupą GOPR oraz Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, wyjazdy do Szkół Aspiranckich i inne. Z chwilą ukończenia szkoły, absolwent otrzyma certyfikaty potwierdzające szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (uprawnienia państwowe) i kursu ratownictwa wodnego. Weryfikacja wniosków kandydatów o przyjęcie do szkoły odbędzie się 4 sierpnia.

Dla zainteresowanych służbami mundurowymi, również Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych prowadzi zajęcia, w ramach innowacji pedagogicznej na kierunku Technik logistyk, które przybliżają specyfikę pracy w Straży Granicznej poprzez zajęcia z musztry wojskowej, zajęcia strzeleckie, wizyty w placówkach Straży Granicznej, zajęcia terenowe. Od roku szkolnego 2020/2021 planowane jest uruchomienie klasy mundurowej – wojskowego oddziału przygotowawczego, w przypadku otrzymania zezwolenia na prowadzenie takiego oddziału, profil mundurowy „ochrona granic” zostanie zastąpiony profilem wojskowym.

W 5-letnim technikum oprócz wspomnianego profilu Technik Logistyk, aplikować można do klas: Technik hotelarstwa, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Handlowiec. Natomiast Branżowa Szkoła I stopnia realizuje kształcenie zawodowe w zawodach jednokwalifikacyjnych, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Nauka w szkole trwa 3 lata, a po jej ukończeniu i przystąpieniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, może być kontynuowana w szkole branżowej II stopnia.

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych rozpoczęła się dla kierunków: politechniczny, informatyczny, humanistyczny, medyczno – przyrodniczy i ekonomiczny. - Na razie największym zainteresowaniem cieszy się profil informatyczny, ale za wcześnie na wyciąganie wniosków, proces rekrutacji jest w tym roku wydłużony z uwagi na przesunięcie egzaminu ósmoklasisty z powodu epidemii – mówi dyrektor szkoły Arkadiusz Lupa. Szkoła nie rezygnuje z utrzymania nawet mniej obleganych profili. Jeśli jest taka potrzeba, są one łączone w jeden oddział. – Chodzi o to, by każdy znalazł coś dla siebie – dodaje dyrektor.

Każdy z profili charakteryzuje się rozszerzeniem z kilku przedmiotów, częściowo narzuconych odgórnie, częściowo wybieranych przez uczniów. Dodatkowo, poza lekcjami z przedmiotów rozszerzonych szkoła proponuje uczestnictwo w wielu ciekawych i korzystnych edukacyjnie przedsięwzięciach, np. udział w wykładach, warsztatach organizowanych przez uczelnie wyższe, olimpiadach przedmiotowych, wycieczkach itp. Dla przykładu, uczniowie profilu humanistycznego mogą wziąć udział w dodatkowych zajęciach z historii sztuki przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz w spektaklach teatralnym scen krakowskich czy lekcjach muzealnych w Zamku Królewskim na Wawelu, w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Oddział Stara Synagoga, w Muzeum Historycznym w Sanoku. Tym, którzy zdecydują się na profil medyczno - przyrodniczy, proponuje się m.in. eksplorację Bieszczadów, poznawanie ich przyrody i tropienie zwierząt wraz z pracownikami naukowymi Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Uczniowie, którzy wybiorą rozszerzony angielski, będą mieli okazję korzystać z anglojęzycznych publikacji popularnonaukowych do rozszerzenia wiedzy ogólnej i doskonalenia umiejętności językowych i opanować terminologię z różnych działów biologii i podstawowego słownictwa z chemii. Dokładny opis każdego z profili znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Rozszerzenie edukacji z wybranych przedmiotów rozpoczyna się w klasie pierwszej, ale uczniowie mają możliwość zmiany kierunku kształcenia w czasie trwania edukacji licealnej pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych. Szkoła może się pochwalić nowoczesnymi pracowniami do nauki języków obcych, informatyki, chemii, biologii, fizyki, matematyki oraz zmodernizowaną bazą sportową, na którą składają się pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, obiekty zewnętrzne: boisko do gier zespołowych, boisko do piłki siatkowej, bieżnia do skoku w dal, park fitness. Jak czytamy na stronie internetowej szkoły, dzięki dostatecznej ilości sal lekcyjnych, nauka odbywa się na jedną zmianę i ostatnie lekcje kończą się najczęściej o godzinie 14.20, a niekiedy o 15.10.

W bieżącym roku egzamin wstępny do pierwszej klasy Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku nie obejmuje części ustnej. Egzamin praktyczny odbywa się w trzech terminach tj. 25 czerwca, 17 i 21 lipca. Obejmuje rysunek, malarstwo i kompozycję przestrzenną. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną dobrowolne konsultacje dla kandydatów odbywają się w tym roku online. Ogłoszenie wyników m miejsce odpowiednio, dla każdego z egzaminów w dniach 26 czerwca, 20 lipca i 24 lipca. Kadra „plastyka”, na oficjalnej stronie szkoły przekonuje absolwentów szkół podstawowych, że „(…) dobra szkoła to nie taka, która jest daleko od Waszego domu. Odległość nie wyznacza poziomu nauczania, ani wielkość miasta nie gwarantuje najlepszej edukacji. Dobra szkoła to taka, która idzie z postępem czasu, która ma świetnych pedagogów pracujących z każdym uczniem, gdzie uczniowie czuja się bezpiecznie, oraz czują satysfakcję ze swoich postępów.”

Wieloletnią tradycją oraz wysoką zdawalnością egzaminu dojrzałości chwali się również Zespół Szkół Leśnych w Lesku. Oferuje kształcenie w zawodzie Technik Leśnik lub Operator maszyn leśnych i kieruje je do osób, które chciałyby w przyszłości znaleźć pracę w parkach narodowych, przedsiębiorstwach leśnych, w terenowych Biurach Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a także w urzędach gminnych na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa. Umożliwia również zdobycie uprawnień drwala - operatora pilarki spalinowej, operatora żurawia (HDS). Szkoła zaprasza zainteresowanych na Wirtualny spacer po szkole, który można obejrzeć za pośrednictwem kanału Youtube.

W tym roku proces rekrutacyjny do szkół średnich jest wydłużony, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, gdyż egzamin ósmoklasisty odbył się znacznie później niż zwykle. Ostateczne listy przyjętych kandydatów ogłoszone więc będą w sierpniu, dokładane terminy dostępne są na stronach internetowych poszczególnych szkół.

 

 

autor: AW