Ustrzyki Dolne
niedziela, 8 grudnia 2019

Ropienka- BARBÓRKA 2019

Ropienka- BARBÓRKA 2019

5 grudnia w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience obchodzono Dzień Górnika. Z tej okazji uczniowie i nauczyciele przygotowali piękną akademię, a na ręce kierownika kopalni w Wańkowej złożono życzenia i wręczono tort dla górników.

„Człowiek póki żyje pracować musi, a to co zrobi do grobu ze sobą nie zabierze” - Warto przypominać te słowa, które chociaż wypowiedziane wiele lat temu, nie straciły na wartości i ciągle są aktualne. To słowa Ignacego Łukasiewicza - wielkiego Polaka – patrioty, społecznika, farmaceuty, chemika, przedsiębiorcy, wynalazcy lampy naftowej, twórcy przemysłu naftowego iPatrona Szkoły Podstawowej w Ropience. Człowieka, który swoje życie związał z ropą naftową, a efekty jego pracy służyły mieszkańcom Podkarpacia, których wspierał w każdy możliwy sposób. Człowieka, dzięki którego odkryciu wiele pokoleń Ropienki zawdzięczało godziwe życie, a miejscowość - rozwój. Ropa naftowa towarzyszy mieszkańcom wsi od początków jej istnienia.

Sama nazwa miejscowości - Ropienka pochodzi od wydobywanego na jej terenie minerału. Początkowo wykorzystywano go do smarowania osi wozów i malowania płotów. Pierwsze kopanki zaczęły powstawać około 1864 r. Ropa była wtedy wydobywana ręcznie, za pomocą wiader. Z czasem zaczęto wydobywać ją na skalę przemysłową, a największa intensywność miała miejsce w latach 30-tych XX wieku i po II wojnie światowej.

W uroczystości wzięli udział uczniowie szkoły wraz z gronem pedagogicznym oraz zastępca kierownika Kopalni Wańkowa Mariusz Suchar oraz zastępca burmistrza Ustrzyk Dolnych Michał Wnuk.

Szkołą Podstawowa w Ropience serdecznie dziękuje za wsparcie i pomoc, którą otrzymuje od Kierownictwa Zakładu Opiekuńczego oraz za życzliwość i wyrozumiałość.
Z okazji Dnia Górnika życzymy dużo radości, zadowolenia, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Niech Święta Barbara otacza nieustanną opieką i wyprasza potrzebne łaski.

FOT. SP ROPIENKA

 

Ropienka- BARBÓRKA 2019
Ropienka- BARBÓRKA 2019
Ropienka- BARBÓRKA 2019
Ropienka- BARBÓRKA 2019
Ropienka- BARBÓRKA 2019
Ropienka- BARBÓRKA 2019
Ropienka- BARBÓRKA 2019
Ropienka- BARBÓRKA 2019
Ropienka- BARBÓRKA 2019
Ropienka- BARBÓRKA 2019
Ropienka- BARBÓRKA 2019
Ropienka- BARBÓRKA 2019
Ropienka- BARBÓRKA 2019
Ropienka- BARBÓRKA 2019
Ropienka- BARBÓRKA 2019
Ropienka- BARBÓRKA 2019
Ropienka- BARBÓRKA 2019
autor: JK