Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 16 września 2019

Ruszył nabór wniosków stypendialnych

Ruszył nabór wniosków stypendialnych<br/>fot. pixabay
fot. pixabay

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej ze szkół ponadpodstawowych ze szkół ogólnokształcących oraz zawodowych. Planowane wsparcie to 4 tys. zł na rok.

Stypendia będą przyznawane z dwóch projektów. Pierwszy z nich „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020” - skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne. Uczniowie muszą jednak osiągać wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno - przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania aktywności edukacyjnej w tym zakresie.

Planowane wsparcie: 510 osób (3 i 4 letnie licea ogólnokształcące), 4.000 zł/osobę/rok.

Drugi projekt „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020” – skierowany jest do uczniów i uczennic uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Planowane wsparcie: 270 osób (4 i 5 letnie technika i szkoły branżowe I stopnia), 4.000 zł/osobę/rok.

Projekty stypendialne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 16 – 27 września 2019 r.

Szczegółowe informacje o projektach dostępne są na stronie internetowej: www.podkarpackie.edu.pl w zakładkach: szkolnictwo ogólne, szkolnictwo zawodowe.

Biuro projektów stypendialnych: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, Oddział nauki i projektów unijnych, ul. Lubelska 4 w Rzeszowie.

Kontakt:
Szkolnictwo ogólne - tel.: (17) 743 30 57, 743 30 58, 743 30 70, 743 32 03.
Szkolnictwo zawodowe - tel.: (17) 743 30 69, 743 30 90, 743 30 67, 743 31 69.
E-mail: dek@podkarpackie.pl

 

autor: oprac. paba
źródło: www.podkarpackie.pl