Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 20 stycznia 2020

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli<br/>fot. FB Przedszkole nr 1
fot. FB Przedszkole nr 1

Gimnastyka korekcyjna, logopeda, bale karnawałowe, spotkania integracyjne, wycieczki czy basen – przedszkola oferują szereg interesujących zajęć dla najmłodszych. Obecnie ruszyła rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Deklaracje można składać do 15 lutego.

O tym, że przedszkole pomaga w lepszym rozwoju maluchów nie trzeba przekonywać żadnego rodzica. W przedszkolu dzieci nabywają nowe umiejętności, zawierają przyjaźnie, uczą się dzielić z innymi dziećmi ale też i „walczyć” o swoje. Zabawa w grupie pozwala lepiej zrozumieć świat, poznawać różne charaktery oraz zachowania. Pamiętajmy, że nawet najbardziej kochająca mama czy babcia nie zapewni dziecku pełnego zakresu doświadczeń, które dadzą odpowiednio przygotowani nauczyciele w przedszkolu. Różnorodność zabaw, możliwość wyładowania potrzeby ruchu, wielość materiałów dydaktycznych, różne formy przekazywania wiedzy urozmaicają dziecku każdy dzień spędzony w przedszkolu.

Również przedszkola z gminy Ustrzyki Dolne oferują najmłodszym szereg atrakcji. Dzieci mają możliwość udziału nie tylko w zabawach ruchowych czy artystycznych, ale też spotkań z logopedą czy gimnastyki korekcyjnej. - Organizujemy spotkania integracyjne z rodzicami, jeździmy na wycieczki czy na basen. Pod koniec roku spotykamy się na ustrzyckim Rynku, na wspólne ubieranie choinki. Wszystkie maluchy bawią się wyśmienicie – mówi Beata Maciołek, dyrektor Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych, które w tym roku przyjmie 165 dzieci. - Pierwsze wnioski o nabór do przedszkola już zostały złożone. Rodzice zostali poinformowani o zasadach, a szczegóły rekrutacji są na naszej stronie internetowej lub na stronie urzędu. Serdecznie zapraszamy.

Rekrutacją do przedszkoli objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2014-2017 oraz dzieci powyżej 6 roku życia. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych obejmuje dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) które, zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego - w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może też rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

Do oddziału przedszkolnego można też zapisać dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), które mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Rodzice powinni pamiętać, że kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, odbywa się również na podstawie deklaracji rodziców.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona będzie do dwóch przedszkoli w Ustrzykach Dolnych: Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 2 - obie placówki przyjmują dzieci 3- 5 letnie.
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych będzie prowadzona również w szkołach podstawowych. Oddziały przedszkolne prowadzone są w szkołach: SP nr 2 NSS oraz w SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych – tam prowadzony jest nabór dla dzieci 6 letnich. Dodatkowo dzieci mogą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych na terenach wiejskich. Gmina prowadzi oddziały przedszkole w szkołach: w Hoszowie, w Ropience, w Ustjanowej Górnej oraz w Wojtkowej.

Kryteria naboru
Do przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy jest większa od liczby wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się kryteria ustawowe, określone w ustawie Prawo oświatowe. Kryterium: dziecko z rodziny wielodzietnej, dziecko niepełnosprawne, dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego, dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych, dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo, dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego oraz dziecko objęte pieczą zastępczą.

Deklarację oraz inne dokumenty o przyjęcie do przedszkola lub kontynuacji nauki w danej placówce można składać do 14 lutego, do godz. 15.00. Wnioski będzie weryfikować komisja skrutacyjna, która wyniki naboru ogłosi 20 marca.

Więcej na stronie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

autor: oprac. paba
źródło: UM Ustrzyki Dolne