Ustrzyki Dolne
wtorek, 16 lipca 2019

W Ropience artystycznie

W Ropience artystycznie

Szkoła Podstawowa w Ropienice w minionym roku szkolnym prowadziła dodatkowe zajęcia artystyczne dla uczniów. Warsztaty „To nas kręci - od warsztatów do występów”, odbyły się dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie Szkoły Podstawowej w Ropience mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach artystycznych: tanecznych, teatralnych, gitarowych, wokalnych i plastycznych.

- Taki sposób spędzania czasu wolnego wpływa na wszechstronny rozwój osobowości dzieci. Zabawowa forma zajęć artystycznych i życzliwa atmosfera sprzyja odprężeniu psychicznemu, zmniejsza stres. Dzieci otwierają się na świat, nawiązują przyjaźnie, znajdują swoje miejsce w grupie. Zajęcia te wpływają również na rozwój wyobraźni i kreatywności, wzbogacają przeżycia i doświadczenia dzieci. Zaprezentowanie efektów swojej pracy podczas publicznych występów daje możliwość przeżywania sukcesów i zadowolenia – informują Lucyna Szylak i Magdalena Juchniewic nauczycielki SP w Ropience.

Podczas zajęć plastycznych uczniowie poznali nowe techniki oraz przygotowywali prace konkursowe. Na warsztatach gitarowych i wokalnych dzieci uczyły się gry na instrumencie, poznawały nowe piosenki, które prezentowały m.in.: na Międzyszkolnym Konkursie „Bieszczadnik”. W ramach zajęć teatralnych młodsza grupa przygotowała „Rzepkę” Juliana Tuwima oraz inscenizację „Przygody niegrzecznej żabki”, starsza natomiast przedstawienie pt.: „Bajkowy ambaras”. Podczas warsztatów tanecznych dzieci przygotowały walca wiedeńskiego z filmu pt.: „Noce i dnie” oraz układ choreograficzny do piosenek z musicalu pt.: „Grease”. Wszyscy uczestnicy zajęć artystycznych prezentowali swoje umiejętności i talenty podczas wielu uroczystości szkolnych i środowiskowych.

Warsztaty cieszą się dużym powodzeniem i będą kontynuowane w kolejnym roku szkolnym.

FOT. SP ROPIENKA

 

W Ropience artystycznie
W Ropience artystycznie
W Ropience artystycznie
W Ropience artystycznie
W Ropience artystycznie
autor: LS, MJ