Ustrzyki Dolne
piątek, 27 listopada 2020

Więcej wiemy – skuteczniej pomagamy

Więcej wiemy – skuteczniej pomagamy<br/>fot. www.pep3.pl
fot. www.pep3.pl

Pomimo trudnego czasu, Stowarzyszenie Pozytywka działające przy BZPSW w Ustrzykach Dolnych realizuje projekt „Diagnoza funkcjonalna – i wszystko jasne”. Jego głównym celem jest zapewnienie dzieciom z deficytami rozwojowymi dostępu do obiektywnej oceny poziomu ich rozwoju oraz oceny postępów i skuteczności podejmowanych oddziaływań terapeutycznych.

Jednym z elementów projektu był zakup narzędzia do diagnozy funkcjonalnej PEP-3-PL, posiadającego walidację i odniesienie do norm rozwojowych. PEP-3-PL składa się z dwóch części: skali wykonaniowo - obserwacyjnej i raportu opiekuna, który dostarcza informacji na temat rozwoju różnych funkcji oraz nasilenia zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obejmuje 10 podskal (czynności poznawcze werbalne/prewerbalne, mowa czynna, mowa bierna, motoryka mała, motoryka duża, naśladowanie wzrokowo-ruchowe, ekspresja emocji, wzajemność społeczna, specyficzne zachowania ruchowe, specyficzne zachowania językowe) i 3 skale zbiorcze (komunikacja, motoryka, zachowania nieadaptacyjne). Raport opiekuna opisuje funkcjonowanie dziecka w różnych obszarach oraz w podskalach: problemy w zachowaniu, samoobsługa i zachowania adaptacyjne.

- Ze względu na charakter zadań, PEP-3-PL jest szczególnie przydatny w badaniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale może być również użyteczny w diagnozie funkcjonalnej dzieci z innymi zaburzeniami, a także dzieci rozwijających się typowo, lecz o nieharmonijnym profilu rozwoju – wyjaśnia Magdalena Wojtasik, prezes Stowarzyszenia Pozytywka.

Realizacja projektu „Diagnoza funkcjonalna – i wszystko jasne” obejmuje dwa spotkania z rodzicami i badanie dwójki dzieci. Działania te przeprowadzone zostaną przez diagnostę z certyfikatem, posiadającego uprawnienia i umiejętności do posługiwania się tym narzędziem diagnostycznym. Z przeprowadzonych badań sporządzone zostaną dwa protokoły wraz z wykresem profilu rozwoju dzieci. W ramach działań projektowych zakupiona zostanie również kolorowa drukarka.

fot. www.pep3.pl

Dzięki realizowanej inicjatywie BZPSW wzbogaci się o profesjonalne narzędzie do diagnozy funkcjonalnej, które służyć będzie dzieciom poprzez obiektywne określenie poziomu ich rozwoju i terapeutom poprzez wskazanie kierunków i obszarów do zaplanowania skutecznej terapii.

Projekt „Diagnoza funkcjonalna – i wszystko jasne” dofinansowany jest z Programu „Podkarpackie FIO Lokalnie”, którego Operatorem jest Fundacja Generator Inspiracji, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Całość projektu wynosi 5 840,00 zł w tym dotacja, 5 000 zł - wkład własny pochodzi ze składek członkowskich oraz pracy wolontariuszy.

autor: oprac. paba
źródło: mat.pras.