Ustrzyki Dolne
środa, 20 listopada 2019

XX lecie Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży

XX lecie Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży

W dniach 15-16 listopada delegaci z Polany uczestniczyli w jubileuszu XX lecia Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży oraz spóźnionym Dniu Nauczyciela. „Edukator” podjął się prowadzenia szkoły podstawowej w Polanie, po tym, jak w ubiegłym roku szkolnym organem prowadzącym przestali być księża Salezjanie.

W podróż do Łomży udali się: dyrektorka Szkoły Podstawowej Dominika Podstawska, prezes stowarzyszenia „Nasza Polana” Stanisław Myśliński oraz nauczyciele: Hanna Myślińska, Anna Stepniewska, Jola Jarecka, Andrzej Majewski, przewodnicząca Rady Rodziców Julita Morag, członek stowarzyszenia „Nasza Polana” Karolina Smoleńska.

W piątek 15.11 sala kina Millenium w Łomży zapełniła się po brzegi przez tłum odświętnie ubranych pracowników i gości stowarzyszenia „Edukator”. Jubileusz 20 lecia stowarzyszenia to jednocześnie jubileusz 15 lecia prezesowania przez twórczynię Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży – nauczycielkę, magister pedagogiki, a wcześniej - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Łomży Barbarę Kuczałek. To z jej inicjatywy przed likwidacją dla oszczędności uratowano najpierw przedszkola: Mały Artysta i Wesołe Słoneczko z Łomży a potem 62 małe, zwykle wiejskie szkoły podstawowe (w tym polańską), zatrudniając 650 osób w 6 województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim, opolskim i podkarpackim.

Prezes Kuczałek przywitała serdecznie wszystkich zaproszonych gości wśród których byli: Wojciech Cybulski Warmińsko Mazurski Wicekurator Oświaty, prof. dr hab. Tomasz Sosnowski z Uniwersytetu w Białymstoku, Zbigniew Kossakowski dyrektor CEN w Łomży, Zygmunt Zdanowicz prezes Zarządu Oddziału Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Andrzej Jabłoński prezydent Fundacji „Elementarz”, samorządowcy, Olga Muskhelishvili i Jolanta Simon z Civitas Georgika w Gruzji Partnerskiej Organizacji Pozarządowej, członkowie zarządów Oddziałów zamiejscowych „Edukatora”, byłe dyrektorki edukatorskich szkół. Szczególnie ciepło prezes Kuczałek przywitała całą delegację z Polany w tym prezesa stowarzyszenia „Nasza Polana” Stanisława Myślińskiego. Prezes Kuczałek przypominała również, że współpraca z Polaną trwa już od 2007 r., kiedy przez dwa lata funkcjonowało tam prowadzone przez SOS „Edukator” przedszkole w ramach projektu „Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej – szansą na harmonijny rozwój dzieci”. Drugie przedszkole z projektu powstało w Hoszowie. Koordynatorką obydwu była Karolina Smoleńska.

Jubileusz uświetniły występy przedszkolaków z Łomży, uczniów ze szkół w Uścianach Starych, Lisach, Klimaszewnicy oraz Spytkowicach.

XX lecie „Edukatora” w liczbach przedstawili w krótkiej prezentacji Bartek Żebrowski i Tadeusz Zaremba. We wrześniu 2019 r. wszystkie placówki „Edukatora” miały 2150 wychowanków i zatrudniały 650 pracowników, w większości nauczycieli, którym z racji likwidacji groziłoby bezrobocie. W różnych latach 24 szkoły musiano jednak wygasić, ze względu na fatalną demografię lub przejęcie przez inny podmiot. Dziś stowarzyszenie prowadzi 36 szkół i dwa przedszkola. W latach 2003 – 2015 „Edukator” zrealizował 61 projektów na 20 milionów zł, w tym ponad połowę z funduszy unijnych. SOS obejmował opieką i rehabilitacją dzieci z wadami różnego rodzaju, prowadził wiejskie przedszkola i punkty przedszkolne, rozbudowywał kilka szkół, innym naprawił dachy czy tworzył place zabaw. Stowarzyszenie otrzymało wiele nagród min.: Nagrodę Pro Publico Bono w ogólnopolskim konkursie z 2002 r. pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego z 2008 r.

Partnerki z Gruzji - Olga Muskhelishvili oraz Jolanta Simon, gdzie „Edukator” prowadził współpracę pedagogiczną i organizacyjną w tworzonych przedszkolach, pokazały w prezentacji jak wygląda ich funkcjonowanie. Opowiadały, że tam przedszkola tworzone były od zera, najczęściej w wysoko w górach położonych wioskach z bardzo słabym dojazdem, gdzie całe wioski zbiegały się aby zobaczyć nowe zabawki i książeczki dla dzieci.

Prezes Kuczałek wręczyła najbardziej zasłużonym przyjaciołom i współpracownikom medale pamiątkowe. Został nim wyróżniony także prezes stowarzyszenia „Nasza Polana” Stanisław Myśliński.

Pani prezes otrzymała tytuł Honorowego Prezesa stowarzyszenia „Edukator”. Był to niezwykle wzruszający moment gali, po którym odśpiewano gromkie „Sto lat”.

Nagrodzeni, tym razem przez dyrektorów, zostali również nauczyciele poszczególnych szkół. Z każdej szkoły było to po kilka osób jedynie dyrektorka polańskiej podstawówki nagrodziła wszystkich swoich pracowników! Wywołując na środek dyrektorkę Dominikę Podstawską prezes Kuczałek nie zapomniała o Andrzeju Majewskim, który pełnił rolę dyrektora w ubiegłym roku szkolnym.

Kolejną częścią obchodów była Msza święta w Katedrze Łomżyńskiej pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego w intencji wszystkich pracowników, współpracowników oraz sympatyków stowarzyszenia „Edukator”. Wieczorem zaś odbyła się uroczysta kolacja w hotelu Gromada.

Następnego dnia w sobotę odbyło się zabranie sprawozdawczo wyborcze. W zarządzie zmienił się tylko skarbnik, prezes i wiceprezes zostali ci sami.

aka gala jak opisany jubileusz czy też coroczne obchody Dnia Nauczyciela są nie tylko okazją do świętowania ale także wymiany wzajemnych doświadczeń między dyrektorami i pracownikami poszczególnych placówek. Dzięki takim spotkaniom i dzięki pełnej ciepła prezes, czujemy się w „Edukatorze” jak w jednej rodzinie.

Przy pożegnaniu usłyszeliśmy od pani prezes słowa „patrzcie jak to historia zatacza koło kiedyś było przedszkole teraz szkoła”. I bardzo jesteśmy za to „Edukatorowi” wdzięczni licząc na dalszą, owocną współpracę. I na koniec jeszcze życiowe motto pani prezes, które również usłyszeliśmy na uroczystościach  „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

fot. Karolina Smoleńska

XX lecie Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży
XX lecie Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży
XX lecie Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży
XX lecie Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży
XX lecie Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży
XX lecie Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży
autor: KS