Ustrzyki Dolne
czwartek, 27 lutego 2020

Zimowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli

Zimowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli

W Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach, odbyły się dwudniowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli. Pedagodzy dowiedzieli się m.in. jak uczyć o przyrodzie i jak prowadzić ciekawe zajęcia terenowe z dziećmi.

W Suchych Rzekach nauczyciele przebywali w dniach od 20 do 21 lutego. Pierwszego dnia wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Magdalenę Kuś z Magurskiego Parku Narodowego oraz prowadzącą edukacyjną „Pracownię z Barwinkiem”, która poprowadziła zajęcia pt. „Edukacja oparta o doświadczanie przyrody”. Następnie Bartosz Pirga z Bieszczadzkiego Parku Narodowego wygłosił prelekcję o „Znaczeniu puszczy karpackiej dla ochrony dużych drapieżników”, która miała na celu wprowadzić w tematykę zajęć terenowych.
Zajęcia terenowe odbyły się drugiego dnia, a podczas nich omówione zostało znaczenie naturalnego lasu dla ochrony zwierząt oraz znaczenia obszarów chronionych dla edukacji przyrodniczej, połączone z obserwacją śladów zwierząt.

W trakcie warsztatów, zima pokazała swoje prawdziwe oblicze: padał śnieg i wiał wiatr. Nie stanowiło to jednak przeszkody w odbyciu interesującej części terenowej warsztatów. Spotkanie było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji nad perspektywą współpracy Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji dzieci i młodzieży szkolnej.
W warsztatach wzięło udział dwadzieścia pięć osób.


FOT. BdPN - cała galeria na www.bdpn.pl

 

Zimowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli
Zimowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli
Zimowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli
Zimowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli
Zimowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli
Zimowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli
Zimowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli
Zimowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli
Zimowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli
Zimowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli
Zimowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli
Zimowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli
Zimowe warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli
autor: oprac. paba
źródło: BdPN