Ustrzyki Dolne
czwartek, 22 czerwca 2023

Krzyż wrócił na cmentarz wojenny

Krzyż wrócił na cmentarz wojenny

Na odnalezionym niedawno cmentarzu wojennym z I wojny światowej w Mikowie w Nadleśnictwie Komańcza ustawiono drewniany krzyż. Będzie przypominał o historii tego miejsca.

O cmentarzu z okresu I wojny światowej założonym w 1915 r. na nieistniejącej już polanie w szczytowej partii Góry Parkowej w Mikowie leśnicy z Nadleśnictwa Komańcza wiedzieli od dawna. Jest on zresztą zaznaczony na mapie WIG-u z 1938 r. (arkusz: Lesko). Był świadkiem toczonych tu bojów w zimowym okresie I kwartału 1915 r. pomiędzy armią carską i austro-węgierską na linii frontu wzdłuż ramienia góry Chryszczata 997 m n.p.m., opadającego w stronę Mikowa.

W terenie śladów świadczących o jego istnieniu nie było żadnych, choć według wspomnień wysiedlonych z Mikowa dawnych mieszkańców jego wygląd tak opisał dr Wojciech Krukar” „Miał kształt prostokąta o wymiarach 20 x 30 m i obejmował kilka lub kilkanaście mogił bez krzyży nagrobnych. W okresie międzywojennym stał tu wysoki drewniany krzyż, wymieniany co kilka lat na nowy.”

Dawniej w pobliżu cmentarza leśnymi polankami przechodziła stara dróżka, którą mieszkańcy dolnego Mikowa skracali sobie przejście w kierunku szczytu Chryszczatej. W okresie powojennym cały ten teren zarósł i dziś miejsce to porasta las.

Niedawno dokładną lokalizację tego cmentarza ustalił dr Adam Zakrzewski z grupą poszukiwaczy pasjonatów skupionych w Forum Poszukiwaczy „Włóczykij”. Okazało się, że cmentarz znajduje się przy zarośniętej dróżce w oddz. 61 leśnictwa Duszatyn.

16 czerwca grupa prawie 50 osób z FP „Włóczykij” i Stowarzyszenia INVENTUM zorganizowała wyprawę do Mikowa z zadaniem postawienia nowego krzyża i tablicy na leśnym cmentarzu. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem zapaleńców i należy wyrazić im wielki podziw i uznanie. Dodać należy, że nie była to pierwsza taka akcja „Włóczykijów” w lasach Nadleśnictwa Komańcza.

Teraz turystów i grzybiarzy, którzy kiedykolwiek zapuszczą się w lasy Mikowa nad Górą Parkową, prosimy o chwilę zadumy i krótką modlitwę za bezimiennych żołnierzy poległych w bojach pod Chryszczatą.

Zdjęcia z zasobów: FP „Włóczykij” i Stowarzyszenia INVENTUM

Krzyż wrócił na cmentarz wojenny
Krzyż wrócił na cmentarz wojenny
Krzyż wrócił na cmentarz wojenny
Krzyż wrócił na cmentarz wojenny
Krzyż wrócił na cmentarz wojenny
autor: Edward Orłowski