Ustrzyki Dolne
czwartek, 15 czerwca 2023

Czarna zaprasza na piknik rodzinny. Bieszczadzka Sobania - „Bieszczady tu jest bezpiecznie”

Czarna zaprasza na piknik rodzinny. Bieszczadzka Sobania - „Bieszczady tu jest bezpiecznie”

Jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych? Czym jest przemoc w rodzinie i jak jej przeciwdziałać? Zabawa, nauka, bezpieczeństwo i profilaktyka - będą najważniejszymi hasłami podczas tego pikniku.

Lato zbliża się wielkimi krokami a wraz z nim pierwsza impreza plenerowa w Gminie Czarna. Przed nami rodzinny piknik Bieszczadzka Sobania „Bieszczady - tu jest bezpiecznie”, na który organizatorzy zapraszają zarówno mieszkańców okolicy jak i turystów. Piknik odbędzie sie 8 lipca o gdzodz: 15.

Piknik odbędzie się na placu obok amfiteatru przy Gminnym Domu Kultury w Czarnej Górnej. W jego trakcie będą prowadzone działania informacyjne i promocyjne, które mają podnieść nasz stan wiedzy nt. przestępczości, zagrożeń i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw.

Zaplanowano:
•    Stoisko profilaktyczne Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych - pokaz narkogogli i alkogogli, prelekcja i rozmowy z mieszkańcami na temat zjawiska przemocy rodzinie, możliwości jego zapobiegania wśród dzieci i młodzieży oraz kontakt gdzie można szukać pomocy,
•    stoisko i pokaz zasad udzielenia pierwszej pomocy, oraz pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu OSP,
•    strefa animacji dla dzieci i młodzieży przygotowana przez KGW Jaworniki w żłobku,
•    strefa gastronomiczna obsługiwana przez KGW Michniowca i Czarnej Górnej z poczęstunkiem dla wszystkich odwiedzających piknik oraz warsztaty kulinarne, pieczenie kiełbasek i wata cukrowa
•    organizacja konkursu plastycznego o tematyce profilaktycznej - przygotowane przez KGW Żłobek „W Bieszczadach jest bezpiecznie” - wręczenie upominków i gadżetów poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
•    występy: „Kapelaznad Osławy”, „Budyń i Przyjaciele Hońka”
•    pokaz karate kyokushin - klub Czarna Pantera
•    stoisko Stowarzyszenia Aktywnych Poszukiwaczy Karpaty oraz wiele innych atrakcji.

Impreza zostanie zorganizowana przez Gminę Czarna przy współpracy z partnerami, wśród których należy wymienić: Koła Gospodyń Wiejskich działającymi na terenie gminy Czarna (z Michniowca, Czarnej Górnej, Lipia i Żłobka), Komendę Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych, OSP Czarna Górna, Gminny Dom Kultury w Czarnej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej oraz sołectwo Czarna Górna

Dzięki współpracy wielu środowisk lokalnych piknik ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa lokalnego. Ma promować naukę przez zabawę, pokazywać dobre strony, pobudzać do rozwoju, wspierać umiejętności wychowawcze rodziców i skłaniać ich w to, by zaangażowali się w życie dzieci - nie tylko w naukę, ale i w spędzanie razem wolnego czasu.

Zadanie sfinansowano ze Środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

autor: DK