Ustrzyki Dolne
czwartek, 26 września 2019

Zapraszamy na Zlot Bioróżnorodności

Zapraszamy na Zlot Bioróżnorodności<br/>fot. organizatorzy
fot. organizatorzy

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze wraz ze Stowarzyszenie EKOSKOP oraz Fundacją Aevis n.o. od 1 października 2018 roku realizuje mikroprojekt „Badacze pogranicza Wilczych Gór”, który finansowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Słowacja INTERREG V-A 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Głównym celem projektu jest zaangażowanie, integracja nauczycieli, uczniów i mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowo przyrodniczego pogranicza, co przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Programu – zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez mieszkańców i odwiedzających.

W ramach mikroprojektu organizowana jest impreza edukacyjna pn. „Zlot bioróżnorodności pogranicza polsko-słowackiego”, której celem jest popularyzacja potencjału przyrodniczego regionu i uświadamianie znaczenie ekologii i ekoturystyki dla ochrony i zachowania tego potencjału i budowanie integracji różnych grup. Impreza ta odbędzie się 27 września 2019 r. w miejscowości Huwniki (gmina Fredropol, powiat przemyski) na terenie zielonym nad Wiarem koło kościoła.

Zapraszamy dzieci, młodzież, osoby dorosłe – całe rodziny, grupy znajomych i wszystkich zainteresowanych bioróżnorodnością pogranicza polsko-słowackiego.

OPIS STOISK WARSZTATOWYCH PODCZAS IMPREZY:
I. Pracownia mikroskopii. Zajęcia  z  mikroskopami,  obserwacje  obiektów  botanicznych  i zoologicznych z Wilczych Gór.
II. Kultura z Wilczych Gór. Pracownia garncarza. Zajęcia pokazowe przedstawiające pracę garncarza oraz proces wytwarzania naczyń glinianych, pokaz pracy na kole garncarskim.
III. Pracownia bioróżnorodności lasów i wód. Warsztaty dotyczące mieszkańców lasów i wód płynących i stojących m.in. konkurs z rozpoznawania głosów lasu, gry i zabawy dotyczące zoologii  i  botaniki  oraz  pokazujące  skomplikowane  i  proste  powiązania  organizmów  w ekosystemach Wilczych Gór.
IV. Pracownia bioróżnorodności. Ptaki Wilczych Gór. Warsztaty  w  pracowni  ornitologicznej –rozpoznawanie ptaków z modeli naturalnej wielkości, rozpoznawanie głosów.
V. Nauka w Wilczych Górach. Eksperymenty, pokazy i ćwiczenia biochemiczne i biofizyczne pokazujące ciekawe zjawiska na styku biologii, ekologii, fizyki i chemii.
VI. Pracownia  bioróżnorodności.  Dzikie  i  oswojone  zapylacze z  Wilczych  Gór - warsztaty dotyczące błonkówek, z pokazem gniazd, uli, pożytków, gatunków, strojów pszczelarskich, degustacja miodów.
VII. Pracownia  astronomiczna.  Warsztaty  rakietowe–budowa  prostych  rakiet,  wystrzeliwanie rakiet z wyrzutni.
VIII. Śmieci w Wilczych Górach–warsztaty „jak długo żyją śmieci” porzucone przez turystów. Przedstawienie problematyki śmieci pozostawianych przez turystów, warsztaty z segregacji odpadów.
IX. Śmieci  w  Wilczych  Górach -Eko-olimpiada.  Gry,  zabawy  i  konkursy  zręcznościowo-sprawnościowe uczące obowiązku zabierania odpadów ze szklaku turystycznego i dzikiej przyrody oraz nawykowej segregacji odpadów na terenie Wilczych Gór.
X. Pracownia bioróżnorodności. Sędziwe drzewa. Warsztaty i ćwiczenia dotyczące ochrony drzew  w  przyrodzie,  wartości  ekologicznej  oraz  potrzeby  ochrony  i  pielęgnacji  drzew sędziwych na terenie Wilczych Gór.
XI. Pracownia bioróżnorodności. Tropy i ślady.Warsztaty na temat śladów i tropów zwierząt w przyrodzie, rozpoznawanie tropów i śladów drapieżników z terenu Wilczych Gór.
XII. Pracownia bioróżnorodności. Ornitolog w Wilczych Górach. Spacer ornitologiczny w okolicy terenów Zlotu.
XIII. Kultura Wilczych Gór. Warsztaty rękodzieła z materiałównatury.
XIV. Warsztaty leśników kochających drzewa–warsztaty z rozpoznawania drzew; wykorzystania drewna,  kory  i  pożytków  (np.  owoce,  żywicę,  spadź)  z  zabawami  i  ćwiczeniami rekapitulacyjnymi, pokazem plastrów drewna, kory i liści oraz technik gospodarki leśnej.
XV. Magiczne rośliny Wilczych Gór. Warsztaty spacerowe–rośliny magiczne i lecznicze Wilczych Gór, znajdowanie roślin wykorzystywanych w medycynie naturalnej.

 

autor: mat. pras.