Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 24 czerwca 2024

Etnowarsztaty w Łopience. Zapraszamy na warsztaty kamieniarskie.

Etnowarsztaty w Łopience. Zapraszamy na warsztaty kamieniarskie.

Towarzystwo Karpackie zaprasza osoby pełnoletnie na warsztaty kamieniarskie pt „Dawna sztuka budowania bez zaprawy”. Warsztaty są bezpłatne i odbędą się w okolicach cerkwi w Łopience.

 


W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z: - rodzajami surowców kamiennych występujących w Bieszczadach - tradycyjnymi sposobami pozyskiwania kamieni - podstawowymi zasadami obróbki-podziału różnych rodzajów kamieni - przykładami zachowanych w Łopience różnych reliktów kamiennych dawnej sztuki kamieniarskiej - zasadami łączenia kamieni w wątku kamiennym oraz wykonają pod nadzorem instruktora fragment kamiennego muru bez zaprawy lub brukowanego chodnika.

Warsztaty będą trwały 6 godzin i odbywać się będą w dniach 28- 30 czerwca w godzinach 10.00-16.00 W jednym warsztacie może uczestniczyć maksymalnie 5-7 osób.

Wszelkie informacje na ten temat zamieszczone są na stronie www.karpaccy.pl a dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Zbigniew Kaszuba adres: z.kaszuba2@poczta.fm . Na warsztaty należy zapisać się wysyłając swój akces na adres: z.kaszuba2@poczta.fm . Zapisy trwać będą do 26 czerwca.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne, a o zakwalifikowaniu się będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Preferowane będą osoby z województwa podkarpackiego.

Uczestnicy warsztatów dojeżdżają do Łopienki we własnym zakresie i są zobowiązani posiadać odzież roboczą i pełne kryte obuwie skórzane. Organizator zapewnia rękawice robocze. Spotykamy się przy cerkwi w Łopience.

Ponieważ warsztaty są plenerowe w przypadku przewidywanych opadów termin warsztatów może ulec przesunięciu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo.

Opis projektu „Etnowarsztaty w Łopience edycja 2”
„Etnowarsztaty w Łopience” to projekt będący próbą uratowania od zapomnienia bieszczadzkiej tradycji i kultury. Nieistniejąca dziś wieś Łopienka jest przykładem wielu bieszczadzkich miejscowości, w których tradycyjny przekaz pokoleniowy został przerwany przez wojnę i wysiedlenie mieszkańców. Bogata spuścizna kultury materialnej i duchowej tworzona przez wieki przez przedstawicieli różnych kultur: polskiej, bojkowskiej, łemkowskiej, żydowskiej, wołoskiej nagle zniknęła.

„Etnowarsztaty w Łopience” będą nie tylko prezentacją ginącego rzemiosła i sztuki ludowej, ale poprzez aktywne uczestnictwo dadzą możliwość dotknięcia przeszłości, spełnią rolę brakującego ogniwa w przekazie tradycji i dziedzictwa kulturowego. Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów z następujących dziedzin: kowalstwo, garncarstwo, kamieniarstwo, wikliniarstwo, tkactwo, muzyka, taniec i etnografia.

Nieprzypadkowy jest wybór miejsca warsztatów. Z jednej strony lokalizacja zadania będzie ukazywała współczesny kontekst zaniku więzi kulturowych a przez to bardziej uwrażliwiała i podkreślała wartość dziedzictwa kulturowego, z drugiej strony na tle odbudowanej z ruin cerkwi w Łopience będzie pokazywać, że możliwa jest także odbudowa tradycji.

Po raz drugi projekt uzyskał akceptację i dofinansowanie w Konkursie NCK „EtnoPolska edycja 2024”
Warsztaty będą dedykowane lokalnej społeczności i będą prowadzone w dwóch cyklach: pierwszy dla osób dorosłych a drugi dla dzieci ze szkół podstawowych trzech gmin: Cisna, Baligród i Solina. Będą prowadzone przez instruktorów i profesjonalistów zajmujących się daną dziedziną sztuki czy rzemiosła. Pierwszy cykl odbędzie się w czerwcu i obejmie jedynie warsztaty kamieniarskie, dedykowane tylko dla osób dorosłych.

Planowane jest przeprowadzenie 3 takich warsztatów w grupach po 5- 7 osób a każdy warsztat będzie trwać 6 godzin. Drugi cykl warsztatów zostanie przeprowadzony we wrześniu i obejmie pozostałych 7 warsztatów. Planowane jest przeprowadzenie po 4 warsztaty kowalskie i garncarskie oraz po 3 warsztaty wikliniarskie, tkackie, muzyczne, taneczne i etnograficzne. Warsztaty prowadzone będą w grupach 5-10 osób w jednostkach godzinnych.

Warsztaty prowadzone będą jako warsztaty plenerowe na wolnym powietrzu z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego (planowane wynajęcie sanitariatów z firmy Toi Toi). Nabór uczestników na warsztaty dla dzieci będzie prowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych w Cisnej, Baligrodzie i Myczkowie natomiast nabór uczestników na warsztaty kamieniarskie prowadzony będzie mailowo przez koordynatora zadania , adres z.kaszuba2@poczta.fm .
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zdjęcia: arch. Gazety Bieszczadzkiej

Etnowarsztaty w Łopience. Zapraszamy na warsztaty kamieniarskie.
Etnowarsztaty w Łopience. Zapraszamy na warsztaty kamieniarskie.<br/>fot. \
fot. \
autor: organizator


powiązane artykuły: