Ustrzyki Dolne
sobota, 13 listopada 2021

Prawie 170 tysięcy euro na rozwój ustrzyckiej młodzieży

 Prawie 170 tysięcy euro na rozwój ustrzyckiej młodzieży

Zespół Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych otrzymał dofinansowanie w ramach programu Erasmus +. Decyzją Dyrektora Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności projekt SayNOphobia zgłoszony przez ustrzyckie ZSS otrzymał dofinansowanie w kwocie 167 451,00 euro. Realizowane działanie będzie w całości dofinansowane ze środków zewnętrznych, bez wkładu własnego szkoły ani gminy.

"Dzisiejszy świat stawia przed młodymi różne wyzwania. Rozwijając się i zdobywając wykształcenie każe odnajdować się młodym ludziom w świecie pełnym natłoku zadań, zajęć dodatkowych, spotkań i działań, do tego wymaga odnajdowania się w świecie wielokulturowym. My chcemy przygotować naszą młodzież do funkcjonowania we współczesnym świecie wielowymiarowo" – mówi Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz – "Takie działania jak te realizowane przez ZSS w Ustrzykach Dolnych w ramach programu Erasmus + pozwalają na uczenie młodzieży pracy w oparciu o zasady „Play Fair” i „Stop Racism” propagowanym przez UEFA".

Projekt SayNOphobia jest międzynarodowym działaniem realizowanym we współpracy z partnerami z Bośni i Hercegowiny, Słowenii, Turcji, Rumunii, Bułgarii oraz Słowacji. Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych przez 2 lata będą brali udział w szeregu zajęć, szkoleń, warsztatów i wyjazdów partnerskich, których celem jest nauczenie młodzieży akceptacji odmienności, tolerancji, różnorodności kulturowej oraz zwiększenia empatii. Projekt składa się z 4 części. W swym założeniu przewiduje wypracowanie i stworzenie zestawu metod pracy z młodzieżą, sprawdzenie ich skuteczności oraz stworzenia konkretnych narzędzi pracy.

W pierwszym etapie przedstawiciele wszystkich krajów mają za zadanie przygotować część teoretyczną i wypracować skuteczne metody działania. Każdy partner projektu ma za zadanie przeprowadzenie analizy bieżącej sytuacji w swojej społeczności w zakresie szeroko pojętej tolerancji. Oficjalna diagnoza na zostać stworzona przez robocze zespoły krajowe na podstawie dobrych praktyk pochodzących z danej społeczności lokalnej. Podczas specjalnych warsztatów w Sarajewie zostanie przygotowany ostateczny program działań wdrażany lokalnie w późniejszym etapie np. w szkołach, świetlicach, domach kultury we wszystkich Państwach partnerskich. Na podstawie zebranych materiałów zostanie przygotowany pilotażowy program, który uczestnicy projektu będą testowali w lokalnych społecznościach. Dzięki temu nauczyciele, instruktorzy czy osoby pracujące z młodzieżą otrzymają wiedzę i skuteczne metody pracy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji kulturowej. Podczas specjalnego kursu, który odbędzie się Rumunii uczestnicy projektu będą mogli wymienić doświadczenia. W efekcie ma powstać specjalna platforma e-learningowa, dzięki której uczniowie lepiej zrozumieją złożoność różnorodności kulturowej współczesnej Europy, a także pomoże im to w rozwoju empatii.

Drugi etap projektu ma przełożyć wypracowane metody w teorii na praktyczne działania. Uczniowie ZSS w Ustrzykach Dolnych zgłębią temat tolerancji oraz pracę w oparciu o zasady fair play. Wykorzystując teatralne formy wyrazu oraz tzw. micro learning (metoda małych kroków) młodzi mieszkańcy Ustrzyk Dolnych rozwiną kompetencje komunikacyjne, zwiększą ekspresję kulturową oraz poznają metody rozwiązywania konfliktów. Za pomocą przygotowywanych relacji dziennikarskich uczniowie będą mogli dzielić się swoimi przemyśleniami, wnioskami i wrażeniami z rówieśnikami z krajów partnerskich.

W kolejnym etapie projektu powstanie wielojęzykowy podręcznik, zawierający wdrożone metody pracy z uczniami, a także ich refleksje, oceny czy doświadczenia samego udziału w projekcie. Ponadto, projekt określi podstawy programowe stosowane w pracy z młodzieżą, które mogą stanowić temat dla wymian międzynarodowych z poszczególnymi parterami.

Ostatni etap to konferencja, podsumowująca rezultaty projektu. Wszyscy uczestnicy projektu spotkają się w Turcji, gdzie nie tylko wymienią się doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji działania. Przedstawiciele wszystkich krajów partnerskich omówią powstałe formy ich upowszechniania i nowe perspektywy.

 

źródło: www.ustrzyki-dolne.pl