Ustrzyki Dolne
czwartek, 21 października 2021

Ankieta dotycząca występowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne

Ankieta dotycząca występowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej występowania zjawiska przemocy w rodzinie.

Ankieta jest skierowana do pełnoletnich mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne i ma na celu prawidłowe zdiagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród mieszkańców gminy. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2025.

Ankieta jest anonimowa!

Termin badania: do 15.11.2021 r.

Lik do ankiety: https://forms.gle/oQnZu6D7MD7jHjaB8

źródło: https://mgopsud.naszops.pl/