Ustrzyki Dolne
wtorek, 5 listopada 2019

Będzie nowy samochód dla OSP Łodyna

Zdjęcie ilustracyjne<br/>fot. czerwonesamochody.com
fot. czerwonesamochody.com

249 965,77 zł otrzyma gmina Ustrzyki Dolne na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodynie. – Bardzo się cieszymy, że wniosek przeszedł, bo samochody, które mamy na stanie pamiętają jeszcze lata 70-te – mówi Grzegorz Paszkowski, prezes OSP Łodyna.

Wniosek złożony przez gminę Ustrzyki Dolne w partnerstwie z jednostką OSP Łodyna uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Cała wartość projektu to 390 999,20 zł.

Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Podkarpackiego dokonała wyboru 65 projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typu projektów nr 4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.

- W ramach kwoty środków z EFRR udostępnionej w ostatnim naborze Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania 33 projekty – informuje Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych. - Następnie, mając na uwadze limit dostępnych środków EFRR na miesiąc październik 2019 r. oraz zgodę Komisji Europejskiej Zarząd Województwa wybrał dodatkowo 32 projekty z listy rezerwowej. Wniosek gminy Ustrzyki Dolne znalazł się na 19 miejscu listy rankingowej.

Jaki wóz potrzebują strażacy?
Wozy, które mają na stanie druhowie z OSP Łodyna pamiętają jeszcze lata 70-te. – Bardzo czekamy na nowy samochód, bo mamy dużo wyjazdów i nowy wóz jest na po prostu niezbędny do funkcjonowania jednostki – mówi Grzegorz Paszkowski, prezes OSP Łodyna. – Bardzo się cieszymy, że ten wniosek złożony przez gminę przeszedł i mamy nadzieję, że wóz, który do nas trafi będzie o napędzie 4x4, uterenowiony i z podwyższonym zawieszeniem – dodaje.

 

autor: paba
źródło: UM Ustrzyki Dolne