Ustrzyki Dolne
środa, 16 maja 2018

Certyfikat PEFC przyznany. Lasy mogą pracować.

Certyfikat PEFC przyznany. Lasy mogą pracować.

Audyt przeprowadzony w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz w nadleśnictwach: Stuposiany, Narol, Lubaczów, Dukla i Oleszyce, wykazał, że na naszym terenie jest prowadzona zrównoważona gospodarka leśna. RDLP w Krośnie wznowiono certyfikat PEFC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie informuje, że w 10 maja, został przyznany certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/06, obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP w Krośnie.

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification czyli Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej, jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, której głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywana przez jednostki niezależne. PEFC to certyfikat potwierdzający, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną. PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron.

Certyfikat został przyznany przez niezależną jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Jednostka ta poświadcza, że funkcjonujący w RDLP w Krośnie system gospodarki leśnej oparty o standardy PEFC FM, w tym Normę krajową nr PEFC PL 1003:2012 „Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” otrzymał ocenę pozytywną. W związku z tym, posiadany od 2012 r. certyfikat PEFC z dniem 14.05.2018 r. został wznowiony i pozostaje ważny do 13 maja 2021 r.”

Zrównoważona gospodarka leśna to zarządzanie lasami i obszarami leśnymi oraz ich użytkowanie w sposób i w stopniu, który utrzymuje ich różnorodność biologiczną, produktywność, zdolność do regeneracji, zdrowotność i potencjał do spełniania, teraz i w przyszłości, ich właściwych funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych.

Potwierdzeniem tego sposobu prowadzenia gospodarki leśnej, jest wynik audytu przeprowadzonego przez zespół audytorów z Bureau Veritas Polska w dniach od 9 do 13 kwietnia 2018 r. w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz w nadleśnictwach: Narol, Lubaczów, Dukla, Stuposiany i Oleszyce.

Podczas audytu wznawiającego, sprawdzane były działania leśników oraz dokumentujące je materiały, potwierdzające, prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z wymaganiami, jakie stawia system PEFC.

Jak informuje RDLP Krosni, audytorzy ze szczególną uwagą odnieśli się do biernych i czynnych metod gospodarki leśnej na obszarach przyrodniczo cennych, które z dużą starannością sprawdzano pod kątem kryteriów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Podczas wykonywania prac związanych z zagospodarowaniem lasu przez kooperujących z nadleśnictwami, przedsiębiorców leśnych, czyli Zakłady Usług Leśnych, kontroli poddano istotne zagadnienia z zakresu BHP.

- Certyfikacja PEFC jest wiodącą i powszechną w całej zachodniej Europie, a nasi najbliżsi sąsiedzi: Słowacy, Czesi, Niemcy i Austriacy posiadają rozbudowane łańcuchy dostaw właśnie w tym systemie - mówi Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. - Cieszymy się, że niezależna firma potwierdziła profesjonalizm i zaangażowanie leśników w prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, co pozwala na odpowiedzialny obrót drewna dla rodzimych i zagranicznych odbiorców z sektora papierniczo-drzewnego.

PEFC jest największą na świecie organizacją zajmującą się certyfikacją leśnictwa i wiodącym systemem certyfikacji w Unii Europejskiej. Obecnie organizacja PEFC certyfikuje 313 mln ha lasów na całym świecie, a ponad 19.800 firm i organizacji certyfikuje swoje produkty w tym systemie w ramach łańcucha dostaw PEFC CoC (Chain of Custody certification).

W Polsce prace nad stworzeniem krajowych struktur, jeszcze w ramach Paneuropejskiego Systemu Certyfikacji Leśnej, podjęto w 2003 r. W skład polskiej grupy inicjatywnej wchodziło 35 podmiotów oraz organizacji działających w obszarze leśnictwa i przemysłu drzewnego. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska. Od listopada 2003 roku Rada PEFC Polska, która działa w ramach struktur Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) stała się członkiem PEFC Council. W marcu 2008 roku polskie krajowe standardy PEFC zostały uznane na forum międzynarodowym, a oficjalna ich akredytacja nastąpiła w październiku 2008 r. w Canberrze, w Australii, podczas Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Rady PEFC.
W chwili obecnej PEFC International obejmuje 39 krajowych systemów certyfikacji leśnej, z których 35 przeszło do tej pory przez rygorystyczny proces oceny z udziałem publicznych konsultacji i niezależnych ekspertów. Te 35 systemów odpowiada za certyfikacje 264 milionów hektarów lasów, produkujących miliony metrów sześciennych certyfikowanego drewna na potrzeby rynku, co czyni PEFC największym światowym systemem certyfikacji leśnej. Pozostałe systemy krajowe znajdują się na różnych etapach rozwoju i uznawania przez PEFC.

FOT. Andrzej Nowakowski

 

 

Certyfikat PEFC przyznany. Lasy mogą pracować.
Certyfikat PEFC przyznany. Lasy mogą pracować.
Certyfikat PEFC przyznany. Lasy mogą pracować.
Certyfikat PEFC przyznany. Lasy mogą pracować.
Certyfikat PEFC przyznany. Lasy mogą pracować.
autor: AN/paba
źródło: RDLP Krosno/www.pefc.pl


powiązane artykuły: