Ustrzyki Dolne
wtorek, 10 września 2019

Dożynki Gminno-Powiatowe Lipie 2019

Dożynki Gminno-Powiatowe Lipie 2019

Widok zebranego z pól zboża nieomylnie świadczy o tym, że po intensywnej i ciężkiej pracy na roli przyszedł czas na dożynki. W tym roku gospodarzem Dożynek Gminno-Powiatowych powiatu bieszczadzkiego było sołectwo Lipie w Gminie Czarna.

Uroczystości rozpoczął barwny, rozśpiewany korowód dożynkowy prowadzący do kościoła w Lipiu. Mszę świętą koncelebrowaną w intencji rolników prowadził ks. proboszcz Parafii Czarna Górna Jan Bróz. W uroczystościach uczestniczyły władze gminy na czele z wójtem Bogusławem Kochanowiczem, jak również władze powiatu ze starostą Markiem Andruchem oraz wicestarostą Arturem Woźnym. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dorota Łukaszyk, radni powiatowi i gminni, sołtysi, księża z okolicznych parafii i licznie zgromadzeni mieszkańcy poszczególnych sołectw.

Na placu przed świetlicą wiejską w Lipiu starości dożynek Anna Wojtaniec i Maciej Bachniuk oficjalnie przywitali gości, a na ręce wójta złożyli bochen chleba z tegorocznych zbóż z prośbą, aby dzielił go równo i sprawiedliwie wśród mieszkańców. Drobnymi upominkami, ufundowanymi przez Gminny Dom Kultury, uhonorowano wszystkie sołectwa, które przygotowały wieńce dożynkowe.

Na scenie wystąpił znany już mieszkańcom zespół „Rymanowianie” z Rymanowa a Dożynki zakończyła zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu „Medium”.

Tegoroczne dożynki odbyły się pod hasłem inicjatywy „Rozkręcamy bieszczadzką ekonomię społeczną”. Na zaproszenie realizatora - Koła Gospodyń Wiejskich Babiniec Czarna i Przyjaciele w Czarnej Górnej odpowiedziało 7 podmiotów trzeciego sektora z terenu gminy Czarna i powiatu bieszczadzkiego. Spotkanie miało na celu pokazanie dorobku tychże podmiotów, promocję działalności lokalnych podmiotów, zapoznanie się z dobrymi praktykami i pozyskanie nowych członków czy partnerów.

Byli z nami: OSP Stańkowa, LGD Zielone Bieszczady, KGW Michniowianki, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Besida, Fundacja Bieszczadzka, Stowarzyszenie Aktywnych Poszukiwaczy Historii- Karpaty, „Debiutantki” z Polany”.

Inicjatywa „Rozkręcamy bieszczadzką ekonomię społeczną” dofinansowana jest przez operatora programu grantowego realizowanego przez Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Jaśle.

Organizatorzy składają szczególne podziękowania za pomoc księdzu proboszczowi Janowi Bróż, dyrektor Gminnego Domu Kultury Urszuli Pisarskiej-Plezia, sołtys Małgorzacie Cierpisz oraz wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w organizację tej uroczystości.

Fot. SEBASTIAN SZCZĘSNY

Dożynki Gminno-Powiatowe Lipie 2019
Dożynki Gminno-Powiatowe Lipie 2019
Dożynki Gminno-Powiatowe Lipie 2019
Dożynki Gminno-Powiatowe Lipie 2019
Dożynki Gminno-Powiatowe Lipie 2019
Dożynki Gminno-Powiatowe Lipie 2019
Dożynki Gminno-Powiatowe Lipie 2019
Dożynki Gminno-Powiatowe Lipie 2019
Dożynki Gminno-Powiatowe Lipie 2019
Dożynki Gminno-Powiatowe Lipie 2019
Dożynki Gminno-Powiatowe Lipie 2019
Dożynki Gminno-Powiatowe Lipie 2019
autor: DK