Ustrzyki Dolne
środa, 5 grudnia 2018

Kolejne szkolenia z cyklu "Czy taki wilk straszny, jak go malują?"

Kolejne szkolenia z cyklu "Czy taki wilk straszny, jak go malują?"<br/>fot. RDOŚ
fot. RDOŚ

Pod koniec listopada, w województwie podkarpackim odbyły się dwa spotkania, w ramach ogólnopolskiego cyklu szkoleń „Czy taki wilk straszny, jak go malują?”, obejmującego województwa, w których występują największe szkody spowodowane przez wilki i istnieje największe ryzyko wystąpienia konfliktów na linii człowiek - wilk.

Spotkania zorganizowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Pierwsze odbyło się 13 listopada w hotelu Salamandra w miejscowości Hoczew, drugie natomiast 14 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sanok. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele gmin, Lasów Państwowych, izb rolniczych, hodowcy, powiatowi lekarze weterynarii i członkowie Polskiego Związku Łowieckiego.

Jak informuje RDOŚ zakres szkoleń obejmował zagadnienia dotyczące biologii wilka, behawioru gatunku, interakcji z człowiekiem, aspektów prawnych dotyczących ochrony gatunkowej, sposobów eliminacji zagrożenia dla człowieka ze strony wilka z uwzględnieniem aspektów prawnych eliminacji niebezpiecznych osobników, a także zasad używania broni palnej w przypadku konieczności dokonania odstrzału. Istotnym elementem szkolenia było omówienie kwestia szkód powodowanych przez wilki, sposobów ich zapobiegania ich oraz zasad uzyskiwania odszkodowań.

Prelekcję wygłosili prof. dr hab. Henryk Okarma z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, w zakresie biologii wilka, behawioru gatunku, interakcji z człowiekiem oraz dr Bartłomiej Popczyk z Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w zakresie użycia broni palnej w przypadku konieczności dokonania odstrzału. Natomiast aspekty związane z ochroną prawną wilka omówione zostały przez oddelegowanego pracownika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Cykliczne spotkania, oprócz przybliżenia uwarunkowań prawnych związanych z ochroną wilka oraz jego biologią i behawiorem, mają być swego rodzaju platformą do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Taka współpraca jest niezwykle ważna, w świetle pojawiających się sytuacjach konfliktowych, gdzie najistotniejsze jest szybkie i sprawne działanie.

 

źródło: RDOŚ