Ustrzyki Dolne
środa, 15 maja 2019

Konferencja Biblijna w Myczkowcach

Konferencja Biblijna w Myczkowcach

Tradycją Ośrodka Wypoczynkowego Caritas w Myczkowcach stało się coroczne organizowanie konferencji poświęconych tematyce biblijnej, podczas której znani prelegenci przybliżają słuchaczom zagadnienia poszerzające znajomość Pisma Świętego.

W sobotę 11 maja Odbyła się Konferencja Biblijna będąca kontynuacją cyklu „ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”. W auli ORW Caritas w Myczkowcach zgromadziło się około 200 osób.

Zaproszonych gości powitał i w klimat konferencji wprowadził ks. Bogdan Janik – gospodarz Ośrodka oraz Jerzy Sołtys Przewodniczący Zarządu Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie.

Pierwszy wykład - „Znaczenie i symbolika góry Moria i góry Golgota” wygłosił doc. ThDr. PhDr. Daniel Slivka- PhD. PU v Presone, Słowacja. Następny „Złoto w Biblii” zaprezentował dr. Inż. Józef Górny. Kolejny wykład – „Wymiar religijny i muzyczny Psalmu Miserere mei Deus (Psalm 50)‘’ opracował i przedłożył słuchaczom ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski - Uniwersytet Rzeszowski. Czwarty wykład - „Pozytywny obraz cudzoziemców w Starym Testamencie” wygłosił ks. dr Marek Dzik – Instytut Teologiczno – Pastoralny w Rzeszowie, a kolejny  – „Gorejący krzew, rajskie drzewo poznania, pachnące mandragory i inne zagadkowe rośliny biblijne” – przedstawiła dr hab. Zofia Włodarczyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Biotechnologii i Ogrodnictwa. Ostatni temat – „Przylgnięcie do Boga jako remedium na lęk, poczucie obcości i zagrożenia(Jr, Pwt) – omówiła s. Dr hab. Joanna Nowińska SM, UPJPII w Krakowie.

Treści wszystkich wygłoszonych podczas tegorocznej Konferencji Biblijnej wykładów ukażą się, jak co roku, w roczniku LUMEN BIBLIAE.

Konferencja zakończyła się uroczysta Mszą św., której przewodniczył ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, a homilię wygłosił ks. dr Marek Dzik. Kaznodzieja zachęcał między innymi do ciągłego poszerzania znajomości Pisma świętego oraz karmienia się i życia Słowem Bożym.

Tego dnia, z inicjatywy ks. dyrektora Bogdana Janika, w Ośrodku został otwarty też Ogród Biblijny.

fot. ORW Caritas w Myczkowcach

 

Konferencja Biblijna w Myczkowcach
Konferencja Biblijna w Myczkowcach
Konferencja Biblijna w Myczkowcach
Konferencja Biblijna w Myczkowcach
Konferencja Biblijna w Myczkowcach
Konferencja Biblijna w Myczkowcach
Konferencja Biblijna w Myczkowcach
Konferencja Biblijna w Myczkowcach
autor: ORW Caritas w Myczkowcach