Ustrzyki Dolne
czwartek, 7 marca 2019

Nowa strzelnica dla BiOSG

Nowa strzelnica dla BiOSG

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej będą mieć nową strzelnicę. Wczoraj, na terenie komendy BiOSG w Przemyślu odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod jej budowę. Inwestycja finansowa jest z ustawy modernizacyjnej, a jej koszt wynosi prawie 9 mln zł.

Uroczystość odbyła się z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. Uroczystość rozpoczął Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznek płk SG Robert Rogoz powitaniem gości. Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.
- Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości, o które musimy zadbać - powiedział Jarosław Zieliński podczas uroczystości. - Jeśli zabrakłoby bezpieczeństwa państwa i obywateli, wszystkie inne wartości stają pod znakiem zapytania - dodał.

- To funkcjonariusze stanowią siłę tej formacji - powiedziała z-ca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioletta Gorzkowska. - Każda złotówka zainwestowana w wyszkolenie, wyposażenie i poprawę warunków służby funkcjonariuszy SG zwróci się w deklaracjach obywateli o poczuciu bezpieczeństwa we własnym kraju.

Obecnie funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej doskonalą swoje umiejętności strzeleckie, korzystając ze strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Przemyślu. Jednak dla poprawy jakości szkolenia ważne jest wybudowanie nowego, własnego obiektu, spełniającego kryteria w oparciu o współczesne technologie wykonania i wyposażenia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami  w tym zakresie.

Strzelnica to jedna z ośmiu zaplanowanych w Bieszczadzkim Oddziale inwestycji budowlanych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” na łączną kwotę 12 mln złotych. Koszt budowy strzelnicy wynosi 9 mln złotych. Roboty budowlane mają zakończyć się do końca października 2019 roku.

Strzelnica będzie wykorzystana do prowadzenia treningów strzeleckich z użyciem broni pistoletowej, maszynowej, gładko lufowej i pneumatycznej. Specjalistyczne wyposażenie umożliwi także prowadzenie strzelań przy pomocy trenażera multimedialnego. W głównym pomieszczeniu strzelań znajdzie się 7 stanowisk treningowych o zasięgu 25 m. W budynku znajdą się także sale szkoleniowe w tym do technik interwencji, pomocy medycznej, warsztatowe i socjalno-administracyjne.

Sygnatariuszami wmurowanego aktu erekcyjnego są: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioleta Gorzkowska, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch i Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Rogoz. W uroczystości podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowoczesnej strzelnicy wzięli udział także funkcjonariusze i pracownicy Bieszczadzkiego Oddziału SG.

FOT. BiOSG

Nowa strzelnica dla BiOSG
Nowa strzelnica dla BiOSG
Nowa strzelnica dla BiOSG
Nowa strzelnica dla BiOSG
autor: mat. pras. BiOSG
źródło: www.strazgraniczna.pl