Ustrzyki Dolne
piątek, 27 stycznia 2023

Nowe stawki opłat w strefie płatnego parkowania w Ustrzykach Dolnych

Nowe stawki opłat w strefie płatnego parkowania w Ustrzykach Dolnych

Od nowego roku w Ustrzykach Dolnych za 1 godzinę parkowania zapłacimy 2 złote. Dla porównania w Rzeszowie opłata wynosi 5 złotych, w Sanoku 3 złotych, a w Krośnie 3.90 złotych.

W Strefie Płatnego Parkowania obowiązywać będą następujące opłaty:
 

Opłaty jednorazowe:

a) za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania – 2,00 zł

b) za drugą rozpoczętą godzinę parkowania – 2,40 zł

c) za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania – 2,80 zł

d) za czwartą rozpoczętą godzinę parkowania i każda kolejną – 2,00 zł

Opłaty abonamentowe:

a) Abonaent miesięczny na miejscu ogólnodostępnym - 100,00 zł

b) Abonament roczny na miejscu ogólnodostępnym – 1000,00 zł

c) Abonament mieszkańca na miejscu ogólnodostępnym – dla osób fizycznych

prowadzących gospodarstwo domowe w Strefie Płatnego Parkowania

i legitymujących się abonamentem mieszkańca wydanym przez gminę Ustrzyki

Dolne wynosi:

 

40,00 zł – za miesiąc za pierwszy pojazd samochodowy w gospodarstwie

domowym

 

20,00 zł – za miesiąc za każdy kolejny pojazd samochodowy w gospodarstwie

domowym

 

240,00 zł – za rok za zgłoszony pojazd samochodowy

d) Abonament pracowniczy na miejscu ogólnodostępnym

 

60,00 zł – za miesiąc

120,00 zł – za 6 miesięcy

240,00 zł – za rok

2. Uchwały NR LXI/833/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/408/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych i terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

 

 

Na parkingach obowiązywać będą następujące opłaty:

1) Opłata podstawowa dla pojazdów o tonażu poniżej 3,5t w wysokości:

a) za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania – 2,00 zł

b) za drugą rozpoczętą godzinę parkowania – 2,40 zł

c) za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania – 2,80 zł

d) za czwartą rozpoczętą godzinę parkowania i każdą kolejną – 2,00 zł

 

2) Opłata podstawowa dla autobusów i pojazdów o tonażu powyżej 3,5t:

a) za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania – 5,00 zł

b) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę parkowania – 7,00 zł

 

 

3) Opłaty abonamentowe:

a) Abonament miesięczny na miejscu ogólnodostępnym – 100,00 zł

b) Abonament roczny na miejscu ogólnodostępnym – 1000,00 zł

c) Abonament pracowniczy na miejscu ogólnodostępnym

 

60,00 zł – za miesiąc

 120,00 zł – za 6 miesięcy

 240,00 zł – za rok

źródło: www.ustrzyki-dolne.pl