Ustrzyki Dolne
wtorek, 7 lipca 2020

Podkarpackie: Ponad 188,4 mln zł wypłaconego postojowego

Podkarpackie: Ponad 188,4 mln zł wypłaconego postojowego <br/>fot. mat. pras. ZUS
fot. mat. pras. ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Podkarpaciu wypłacił już prawie 95 tys. świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i osób wykonujących umowy cywilnoprawne na łączną kwotę 188,4 mln zł.

Oddział ZUS w Jaśle wypłacił 28 857 świadczeń postojowych na łączną kwotę 57 814 462 zł a Oddział ZUS w Rzeszowie – 65 812 – w kwocie 130 657 835 zł.
- O świadczenie postojowe mogą starać się przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, których dotknęły finansowe skutki pandemii koronawirusa – przypomina Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. podkarpackim.

Żeby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić jednak określone warunki. - W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jednym z nich jest spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Czyli załóżmy, że przedsiębiorca składa pierwszy wniosek o postojowe w lipcu, to w czerwcu jego przychód musi być o co najmniej 15 proc. niższy niż w maju – wyjaśnia rzecznik.

ZUS wypłacił także dodatki solidarnościowe już dla 4 838 osób w łącznej kwocie 6,1 mln zł.
- Od wejście w życie nowych przepisów ustanawiających dodatek solidarnościowy do Oddziału ZUS
w Rzeszowie wpłynęło 3 781 wniosków– co stanowi 2 miejsce w kraju, po Oddziale ZUS w Sosnowcu (4089). Do Oddziału ZUS w Jaśle wpłynęło 1 338 wniosków, co razem z Rzeszowem w skali Podkarpacia daje łącznie 5 119 wniosków o dodatek solidarnościowy. Dotychczas Oddział ZUS w Jaśle wypłacił 1 239 dodatków w łącznej kwocie 1 585 491,26 zł, a Oddział ZUS w Rzeszowie - 3599 dodatków w kwocie 4 600 323,43 zł – wylicza Wojciech Dyląg.

O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1 400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. - Świadczenie przysługuje również bezrobotnym, już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji – dodajerzecznik.

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2020 r. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

 

autor: oprac. paba
źródło: mat. pras. ZUS