Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 17 września 2018

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

Nagrody i awanse dla nauczycieli, pożegnanie prezesa PEC-u, zmiany w uchwale budżetowej i utrzymanie porządku pod dolną „Biedronką” były najważniejszymi tematami ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych rozpoczęła się od wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego dla ustrzyckich nauczycieli. Akty odebrali Elwira Kociszewska, Marcin Kamiński, Justyna Ochman-Kuźmicz i Marta Germańska. Nauczyciele odebrali gratulacje i akty mianowania z rąk burmistrza Bartosza Romowicza i przewodniczącego Rady Miejskiej Bogdana Ferenca, a następnie złożyli ślubowanie.

Na początku sesji odbyło się tez pożegnanie odchodzącego na emeryturę Wiesława Jasińskiego, prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W imieniu Rady i swoim, pożegnał go przewodniczący Ferenc, a podziękowania za wieloletnią pracę w imieniu swoim i pracowników przekazał burmistrz Romowicz.

Podczas sesji podziękowano też nauczycielom, którzy w ramach wolontariatu pracowali w Letniej Akademii Czasu Wolnego, zajmując się dziećmi i młodzieżą w Klubie Młodzieżowym. Podziękowania dostali: Katarzyna Banach, Anna Budzowska, Anna Ciślik-Kaszany, Anna Głazowska, Anna Gołojuch, Sabina Hałys oraz przewodnik Aleksandra Stachowicz i fotograf Mariusz Strusiewicz, którzy nie należą do grona pedagogicznego, ale również włączyli się w wakacyjną akcję.

Zmiany w uchwale budżetowej przedstawiła skarbnik gminy Ewa Kaczmaryk-Elmerych, która poinformowała radnych, że planowane jest zwiększenie budżetu gminy o kwotę 2.919.598, 82 zł.

Najwięcej dyskusji wzbudził punkt, w którym radni mieli się zająć zaciągnięciem zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok na zadanie pn. „Przebudowa i budowa treningowych obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Ustrzykach Dolnych” do kwoty 2.008.162, zł. Ta inwestycja miałaby być sfinansowana w połowie z Ministerstwa Sportu. Komisja Budżetowa wyraziła jednak wątpliwości co do tej inwestycji. Przewodniczący Andrzej Steciuk przekonywał, że w obecnej sytuacji finansowej gminy kwota dofinansowania jest niezadowalająca i liczy na znalezienie korzystniejszego dofinansowania. Burmistrz Bartosz Romowicz przekonywał radnych, że obecnie znalezienie lepszego dofinansowania będzie wyjątkowo trudne i należy w tym roku zabezpieczyć pieniądze, które będą wykorzystane w latach kolejnych. Dodawał, że w całym kraju wciąż rosną koszty inwestycji i ewentualne zabezpieczenie tych środków finansowych na przetarg, da gwarancję przyszłemu wykonawcy. Radni nie dali się jednak przekonać i Rada odrzuciła projekt uchwały 6 głosami przeciw, 3 za i 4 wstrzymującymi się.

(Więcej w GB nr 19)

FOT. CZESŁAW URBAN

 

 

Sesja Rady Miejskiej
Sesja Rady Miejskiej
Sesja Rady Miejskiej
autor: paba