Ustrzyki Dolne
wtorek, 29 marca 2022

Trwa nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie - 2022

Trwa nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie - 2022

Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W XII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i  służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 

Wnioski do DL XII-2022 mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie
gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne, Tyrawa Wołoska i Solina.

 

Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000 zł. Wnioskodawcy wnoszą wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz 20 % wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Wyjątkiem będzie finansowane działań akcyjnych i jednorazowych, które zmniejszają negatywne skutki pandemii lub, w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” dotyczą wsparcia uchodźców z Ukrainy. Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań ( szczegóły w regulaminie konkursu).

 

Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 roku.

Termin naboru wniosków: 21.03.2022r – 22.04.2022r.

Wnioski do Działaj Lokalnie XII-2022 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie   www.dzialajlokalnie.pl i www.fundacjabieszczadzka.org

 

Spotkania szkoleniowo – informacyjne odbędą się;

4.04.2022r. (poniedziałek) w Ustrzykach Dolnych w Help Desk, ul.1 Maja 10 o godz.13.00

5.04.2022 r. (wtorek) w Lesku w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Rynek 1    o godz. 13.00

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji o programie zapraszamy też na konsultacje indywidualne, telefoniczne pod nr 600891729 Renata Kapuścińska – Frankowska, email;renatakapuscinskafrankowska@gmail.com  881 537 554 Lucyna Sobańska lub w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej,  po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji. 

 

Obowiązkowo w konsultacjach lub szkoleniu informacyjnym muszą wziąć udział przedstawiciele organizacji lub grup nieformalnych, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie.

 
źródło: MP