Ustrzyki Dolne
niedziela, 18 czerwca 2017

Ustrzyki Dolne. Budżet Obywatelski z uwagami wojewody.

Ustrzyki Dolne. Budżet Obywatelski z uwagami wojewody.<br/>fot. UM Ustrzyki Dolne
fot. UM Ustrzyki Dolne

Wojewoda Podkarpacki zmodyfikowała warunki Budżetu Obywatelskiego w Ustrzykach Dolnych. Oprócz Ustrzyk, zakwestionowano uchwały w Sanoku i Rzeszowie. Urzędnicy mówią, że potrzebne jest ustalenie ogólnopolskich przepisów dotyczących Budżetów Obywatelskich.

Wojewoda Podkarpacki zakwestionowała uchwałę Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, dotyczącą przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne, konsultacji społecznych, w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Uchwała dotyczyła m.in. zasad zgłaszania propozycji do Budżetu Obywatelskiego oraz tego, kto może je zgłaszać i głosować.

Jak przypomina Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych, bardzo podobna uchwała w gminie obowiązywała w latach 2016 i 2017. Wtedy jednak wojewoda Ewa Leniart nie kwestionowała uchwały w tym zakresie. Teraz zostało wszczęte postępowanie nadzorcze, które stwierdziło nieważność części tej uchwały.

Dlaczego Wojewoda Podkarpacki wszczął postępowanie?
Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy Wojewody Podkarpackiego informuje, że powodem było „naruszenie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym poprzez przekroczenie upoważnienia ustawowego”. Według wojewody, ustrzycka Rada Miejska, nie mogła wyprowadzić uchwały, która określa wiek osób uprawnionych do głosowania – w tym przypadku określonego wieku czyli ukończone 18 lat (art. 5a ustawy o samorządzie gminnym). - Oprócz kryterium wieku uchwała przewiduje prawo udziału w konsultacjach osób, które są zameldowane na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Takie uregulowanie, pozbawia prawa do udziału w konsultacjach, osoby przebywające na terenie gminy z zamiarem stałego pobytu, które nie są zameldowane – informuje rzecznik wojewody.

Prawnicy wojewody zakwestionowali też to, że aby wziąć udział w głosowaniu należy podać swój PESEL. - Numer PESEL nie obejmuje danych dotyczących miejsca zamieszkania, a więc nie daje informacji o okoliczności, mającej znaczenie przy ustalaniu, czy osoba figurująca na liście osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji lub oddająca głos, jest mieszkańcem gminy – dodaje Małgorzata Waksmundzka-Szarek.

Co na to burmistrz?
- Nie zgadzam się ze stanowiskiem Wojewody Podkarpackiego, ponieważ w myśl rozstrzygnięcia nie ma dolnej granicy wieku osoby, która może brać udział w konsultacjach społecznych – informuje Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych. - Rodzi się pytanie czy np. 5-latek ma prawo brać udział w konsultacjach społecznych i robi to w sposób świadomy? Prawo powszechnie obowiązujące w Polsce przewiduje, że taka osoba, nie posiada nawet zdolności do czynności prawnych, a po ukończeniu 13 roku życia osoba fizyczna posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Burmistrz dodaje, że taka sama granica wiekowa w ustrzyckim budżecie obywatelskim obowiązywała w dwóch poprzednich edycjach, do których to Wojewoda Podkarpacki nie miał uwag. - W rozstrzygnięciu nadzorczym obecnej edycji wojewoda nie przywołał żadnego nowego orzeczenia sądowego w tej sprawie, które miałoby zmienić od poprzednich edycji linię orzeczniczą sądów administracyjnych. Jestem daleki od tego, aby szukać innych motywów wydania rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody w przypadku naszego budżetu obywatelskiego, ale pojawia się pytanie dlaczego w roku ubiegłym takie rozstrzygnięcie nie zostało wydane? – zastanawia się Bartosz Romowicz.

Według wojewody poprzednie Budżety Obywatelskie ustalono na podstawie innych uchwał i nie zamierza ich kwestionować. -Akty prawa miejscowego obowiązywały w czasie prowadzenia konsultacji społecznych 2016 r. w celu zaplanowania budżetu na 2017 r. Przepisy te nie mają zastosowania do konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2018 i na lata następne – wyjaśnia Waksmundzka-Szarek.

Wstrzymano w Rzeszowie i w Sanoku
Wojewoda Podkarpacki zakwestionowała też uchwałę Rady Miasta Sanoka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego oraz uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Rzeszowa.

- Przyznam, że zastanawialiśmy się co z tym zrobić. W końcu zmieniliśmy uchwałę i dopasowaliśmy ją do zastrzeżeń wojewody. Terminy głosowania zostaną przesunięte – mówi radny Wiesław Buż, przewodniczący Komisji Rady Miejskiej ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. – Wszystko było dobrze, przez cztery edycje a teraz, zmiana władzy i służby zarzuciły, że ograniczamy mieszkańcom dostęp do RBO.

(Cały tekst w GB 12 - PDF do kupienia pod adresem redakcja@bieszczadzka24.pl)

 

autor: paba


powiązane artykuły: