Ustrzyki Dolne
Festyn Szkolny „Dwójki”

Festyn Szkolny „Dwójki”

W sobotę 9 czerwca na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych odbył się Szkolny Festyn „Dwójki”. Impreza była okazją do integracji uczniów, pracowników szkoły i rodziców.

Festyn rozpoczął sie od prezentacji artystycznej uczniów SP nr 2 NSS. Na scenie zobaczyliśmy zespoły taneczne „Mini-Smyk” i „Smyk”, zespół „Droga 84” oraz solistki ze szkolnego chóru „ECHO”. Po nich odbyły sie recytacje w wykonaniu laureatów konkursów, a na zakończenie kabaret.

Dla uczestników festynu przygotowano mnóstwo konkursów oraz loterie fantową - główną nagroda był rower ufundowany przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych oraz laptop ufundowany przez Dyrektora SP nr NSS, Radę Rodziców i Stowarzyszenie Przyjaciół Ustrzyckiej „Dwójki”.
Organizatorzy: Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy, rada Rodziców i Stowarzyszenie przyjaciół Ustrzyckiej „Dwójki” przy SP nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych.

FOT. BRUNO KRUPIŃSKI

 

Zapraszamy naszych czytelników do przesyłania nam swoich zdjęć na adres redakcja@bieszczadzka24.pl ...


powiązane artykuły: