Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 14 maja 2018

Dzień Strażaka w ustrzyckiej PSP

Dzień Strażaka w ustrzyckiej PSP

W czwartek 10 maja, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Z tej okazji rozdano również odznaczenia i awanse.

Uroczystość Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka rozpoczęła się mszą świętą w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości, przeszli na uroczysty apel do Komendy Powiatowej PSP.

Po przywitaniu zgromadzonych gości, wśród których byli m.in.: przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, bieszczadzcy samorządowcy, przedstawiciele bieszczadzkich służb mundurowych, emerytowani strażacy, przedstawiciele jednostek organizacyjnych z terenu gminy Ustrzyki Dolne rozpoczął się uroczysty apel.

Dowódca uroczystości st. kpt. Marcin Szyjduk, złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej bryg. Danielowi Dryniakowi. Następnie Komendant wraz z dowódcą uroczystości dokonał przeglądu pododdziałów, które w mundurach galowych stawiły się na placu ustrzyckiej Komendy. Po przeglądzie, poczet flagowy podniósł na masz flagę państwową oraz odtworzono hymn państwowy.

Po odśpiewaniu hymnu, głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Ustrzykach Dolnych kpt. Emil Szmyd, który przywitał przybyłych gości oraz podziękował strażakom za dotychczasową służbę.

W trakcie uroczystości odbyło się też wręczenie odznaczeń odznaczeń resortowych, korporacyjnych, wyższych stopni oficerskich i aspiranckich, wyższych stopni podoficerskich i wyższych stopni szeregowych, które na ręce wyróżnionych strażaków przekazał Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Daniel Dryniak, Prezes Powiatowego ZOSP RP w Ustrzykach Dolnych druh Tadeusz Niedźwiecki oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych kpt. Emil Szmyd.

ODZNACZENI

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadaniu odznaki, Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczeni zostali: aspirant Rafał Jasiewicz oraz starszy ogniomistrz Konrad Kociuba.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa podkarpackiego o nadaniu odznaki, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został starszy sekcyjny Tomasz Stabryła.
Rozkazem personalnym z dnia 19 kwietnia 2018 r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał: młodszemu kapitanowi Marcinowi Piękowskiemu stopień kapitana.
Rozkazem personalnym z dnia 16 kwietnia 2018 r., Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał: młodszemu aspirantowi Bartłomiejowi Bulandzie stopień aspiranta.
Rozkazem personalnym z dnia 18 kwietnia 2018 r., Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał: ogniomistrzowi Konradowi Kociubie stopień starszego ogniomistrza, młodszemu ogniomistrzowi Krzysztofowi Bojko stopień ogniomistrza, młodszemu ogniomistrzowi Jerzemu Gargasowi stopień ogniomistrza, młodszemu ogniomistrzowi Krzysztofowi Orłowskiemu stopień ogniomistrza, starszemu sekcyjnemu Krzysztofowi Kalinowskiemu stopień młodszego ogniomistrza, starszemu sekcyjnemu Adamowi Solonowi stopień młodszego ogniomistrza, starszemu strażakowi Piotrowi Kaszanemu stopień sekcyjnego.
Rozkazem personalnym z dnia 30 kwietnia 2018 r., Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych nadał: strażakowi Grzegorzowi Jagodzińskiemu stopień starszego strażaka.

FOT. KP PSP USTRZYKI DOLNE

 

Dzień Strażaka w ustrzyckiej PSP
Dzień Strażaka w ustrzyckiej PSP
Dzień Strażaka w ustrzyckiej PSP
Dzień Strażaka w ustrzyckiej PSP
autor: paba