Ustrzyki Dolne
środa, 4 lipca 2018

Strażnicy graniczni z Podkarpacia aktywni na misjach międzynarodowych

Strażnicy graniczni z Podkarpacia aktywni na misjach międzynarodowych

W tym roku 35 funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału SG wzięło już udział w misjach poza granicami kraju. Strażnicy graniczni wspierali służby graniczne krajów, które stoją w obliczu zwiększonej presji migracyjnej.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej od wielu lat aktywnie bierze udział w przedsięwzięciach międzynarodowych. Są to działania wspierające służby graniczne państw Unii Europejskiej w ramach misji organizowanych przez Europejską Agencję Frontex. Jest to także wsparcie w ramach umów bilateralnych m.in. w Republice Macedonii. W tym roku już 35 funkcjonariuszy Bieszczadzkiego OSG uczestniczyło w takich działaniach.

18 strażników granicznych z Podkarpacia pełniło służbę ramach misji organizowanych przez Frontex, w takich krajach jak Grecja, Bułgaria, Hiszpania, Włochy oraz Rumunia. Ich zadaniem było m.in. dokonywanie kontroli w przejściach granicznych, ochrona granicy „zielonej”, ustalanie kraju pochodzenia oraz rejestracja imigrantów w tzw. hotspotach. Frontex powierza również funkcjonariuszam Bieszczadzkiego OSG trudne zadanie koordynowania misji zespołów z innych krajów UE, które są delegowane w miejsca najbardziej zagrożone nielegalną imigracją.

Aktualnie, Bieszczadzki Oddział SG wysyła również funkcjonariuszy w ramach umowy bilateralnej z Republiką Macedonii. W ostatnich sześciu miesiącach, pełniło tam służbę 16 funkcjonariuszy wyposażonych w sprzęt oraz pojazdy Straży Granicznej. Ich zadaniem było wsparcie służb granicznych tego kraju w przeciwdziałaniu przestępczości granicznej.

Działania Straży Granicznej na arenie międzynarodowej pozwalają dodatkowo na poszerzenie wiedzy oraz doświadczenia. W trakcie misji strażnicy granicy poznają praktyki oraz wyposażenie stosowane przez służby graniczne innych państw. Wiedza ta może być wykorzystana w przypadku zwiększonej presji migracyjnej np. na polsko-ukraińskiej granicy.

FOT. BiOSG

 

 

Strażnicy graniczni z Podkarpacia aktywni na misjach międzynarodowych
Strażnicy graniczni z Podkarpacia aktywni na misjach międzynarodowych
autor: BiOSG